contact zoeken wedstrijden

FRANEKER wint NK jongens

Franeker, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christiaan de Haan hebben het NK van jongens gewonnen. De finale werd gewonnen met 5-2 en 6-0 van St.Jabik.

Uitslag finale:

St.Jabik - Franeker

1e prijs:
Franeker, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christian de Haan
1e omloop: Hijum/Finkum 5-3 6-4
2e omloop: Makkum 5-0 6-4
3e omloop Minnertsgea 5-3 6-2
Halve finale: Berltsum 5-1 6-0
Finale: St.Jabik

2e prijs:
St.Jabik, Remco Schiphof, Gideon Swanson en Enno Kingma

1e omloop: Ysbrechtum 5-2 6-6
2e omloop: Bolsward 5-1 6-2
3e omloop: JOrwert, 5-3 6-4
Halve finale: Oude Leije 5-1 6-6
Finale: verlies Franeker

3e prijs:
Oude Leije, Ale v/d Galiën, Foppe Minnema en Jelmer Plantinga

1e omloop: Niawier/Metselawier 5-3 6-2
2e omloop: Wommels, 5-3 6-0
3e omloop: Deinum, 5-4 6-4
Halve finale: verlies St.Jabik 5-1 6-6

Berltsum: André van Dellen, Remco Dijkstra en Patrick Nauta
1e omloop: Raerd 5-5 6-0
2e omloop: Witmarsum 5-5 6-6
3e omloop: Sexbierum/Pietersbierum 5-4 6-6
Halve finale: verlies Franeker 5-1 6-0

Klik hier voor alle NK berichten

foto:www.knkb.nl. 1e prijs Franeker
foto:www.knkb.nl. 1e prijs Franeker
Foto: www.knkb.nl. 2e prijs St Jabik
Foto: www.knkb.nl. 2e prijs St Jabik
foto: www.knkb.nl. 3e prijs Oude Leije
Foto:www.knkb.nl. 3e prijs Kv Berltsum

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers