contact zoeken wedstrijden

NK jongens 2e omloop

Op de tweede lijst in Kimswerd 16 parturen.

IMGP6655
IMGP6633

Uitslagen tweede omloop:

Wommels - Oude Leije 3-5 0-6
Itens - Deinum 2-5 6-6
Bolsward - St.Jabik 1-5 2-6
Easterein - Jorwert 3-5 2-6
Franeker - Makkum 5-0 6-4
Minnertsgea - Holwerd 5-2 6-6
Witmarsum - Berltsum 5-5 6-6
Sexbierum/Pietersbierum - Bitgum 5-5 6-2

Klik hier voor alle NK berichten

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers