contact zoeken wedstrijden

NK jongens 1e omloop

In Kimswerd vandaag bij het NK van jongens 32 parturen op de lijst.

Uitslagen eerste omloop:

Dronryp - Wommels 3-5 2-6
Niawier/Metselawier - Oude Leije 3-5 2-6
Itens - Marsum 5-2 6-0
Menaam - Deinum 3-5 6-6
Bolsward - Reduzum 5-4 6-2
St.Jabik - Ysbrechtum 5-2 6-6
Easterein - Grou 5-3 6-2
Jorwert - Gaast/Ferwoude 5-3 6-2
Hijum/Finkum - Franeker 3-5 4-6
Makkum - St.Anna 5-3 6-6
Arum - Minnertsgea 5-5 2-6
Holwerd - Tzum 5-5 6-2
Witmarsum - Ingelum 5-4 6-6
Raerd - Berltsum 5-5 0-6
Stiens - Sexbierum/Pietersbierum 4-5 4-6
Bitgum - Winsum 5-2 6-2

Klik hier voor alle NK berichten

IMGP6583
IMGP6598

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers