contact zoeken wedstrijden

NK Meisjes, 1e omloop

In Leeuwarden wordt gekaatst om het Nederlands kampioenschap Meisjes 14-16 jaar. De eerste omloop is gespeeld.

Uitslagen:

1) Wjelsryp - 2) Hallum 5-0 6-6
3) Peins - 4) Folsgare 2-5 0-6
5) Tzum - 6) Ee 1-5 6-6
7) Wommels - 8)Easterlittens 5-2 6-2
9) St.-Annaparochie - 10) Easterein 5-2 6-6
11) Wolsum - 12) Berltsum 5-5 6-2
13) Dronryp - 14) Raerd 5-0 6-6
15) Buitenpost - 16) Minnertsga 5-5 6-2
17) Bitgum - 18) Stiens 0-5 0-6
19) Grou - 20) Wier 5-5 4-6
21) Sexbierum - 22) Franeker 5-4 6-2

Klik hier voor alle NK berichten

IMGP8849 (450x344)
IMGP8851 (450x304)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers