contact zoeken wedstrijden

IJlst, Jongens Door elkaar loten herkansing

1e prijs Christian de Haan - Franeker, Jelle de Vries - Wommels en Douwe van der Zee - Exmorra 2e prijs Patrick Nauta - Berlikum, Sieb Driessen - Minnertsga en Steven Hemstra - Weidum 3e prijs Richa. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers