contact zoeken wedstrijden

IJlst, Jongens Door elkaar loten A klasse

1e prijs Hendrik Bouwhuis - Bolsward, Jan Sipke Tuinman - Dronrijp en Jelle Attema Idsegahuizum 2e prijs Jelle Scharringa - Wjelsryp, Jan Bauke Tolsma - Arum en Roan-Hein Joostema - Minnertsga. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers