contact zoeken wedstrijden

NK jongens, tweede omloop

De favorieten maken geen fouten op het NK voor jongens. Arum, Tzummarum, Bolsward, Wommels winnen.

De uitslagen van de tweede omloop Bolsward - Exmorra 5-0 6-2 Franeker - Dronrijp 5-5 6-6 Franeker wint Makkum - Arum 1-5 4-6 Tzum - Grou 1-5 4-6 Minnertsgea - Tzumarrum 0-5 2-6 St.Jabik - Berltsum 5-4 6-4 Reduzum - Stiens 5-5 4-6 Easterein - Wjelsryp Wommels

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers