contact zoeken wedstrijden

NK meisjes, eerste omloop

De eerste omloop bij de meisjes is verkaatst.

Uitslagen eerste omloop: Folsgare - Akkrum 5-2 / 6-4 Minnertsga - Easterein 3-5 / 0-6 Wier - Stiens 1-5 / 2-6 Wjelsryp - St.Annaparochie 4-5 / 6-6 EE - Wommels 5-5 / 6-2 Peins Oude Leije 5-0 / 6-4 Sexbierum-Pietersbierum - Dronryp 5-5 / 2-6 Franeker - Easterlittens 5-2 / 6-6 Deinum - Wolsum 5-0 / 6-0 Wergea - Grou 5-4 / 6-4 Buitenpost staand nummer

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers