contact zoeken wedstrijden

Vrouwenparochie, Senioren Vrije formatie vf

Pieter van Althuis, Pieter Scharringa en Gerrit Flisijn zijn in Vrouwenparochie winnaar geworden van de senioren vrije formatie wedstrijd. Eerste klassers kaatsen op hoog niveau op Froumet. . ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen. Met maar liefst 2500 euro aan prijzengeld was de prijzenkaatspot op zondag 15 augustus gevuld in Vrouwenparochie. De “Commissie Froumet” had het voor de 24 st keer voor elkaar gekregen om het voor de 1e klas kaatsers van de KNKB een zeer interessant prijzenpakket bij elkaar te krijgen, mede met dank aan de trouwe sponsoren. Het was daarom jammer dat er slechts zestien vrije formatie parturen zich hadden opgegeven voor deze partij. De commissie hoopt in haar jubileum jaar voor de 25st keer weer minimaal 25 parturen naar Vrouwenparochie te lokken. Mede met behulp van de nieuwe media en de nieuwe website www.froumet.nl moet dit lukken. De wedstrijd. Een voordeel van 16 partuur is weer dat er direct op één kaatsveld gekaatst kan worden, wat de overzichtelijkheid en de sfeer ten goede komt. Veldmeester Jan van de Veen had met de KV Klaine Izak er weer voor gezorgd dat de entourage , het kaatsveld etc er weer prima bij lagen. Door een goede coördinatie van vrijwilligers, dankzij de nieuwe man in de commissie Rosmund Theodore werd scheidsrechter D Wierstra, Leeuwarden prima ondersteund op de lijnen telegrafen etc. Kortom alles prima voor elkaar op de kaatsarena in Froubuurt. In de eerste omloop prima kaatspartijen met vaak veel hout aan de telegrafen en veel partijen met 5-4 en 6-4. De winnaars van vorig jaar en tweede prijswinnaars op de PC Pieter van Althuis, nu met Pieter Scharringa in de geledingen ipv de vakantievierende Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flijssijn gingen in deze eerste omloop door het oog van de naald toen op een achterstand van 4-1 en 6-6 de tegenstander kwaad sloeg, waardoor er een spel aan de telegraaf kwam voor Pieter van Althuis c.s. i.p.v. 5-1 achterstand. Hierna wisten Althuis c.s steeds op 6-6 het bordje te pakken. Op 5-4 ,6-6- keerde Pieter voor de kaats. In de tweede omloop moesten Pieter c.s weer vol aan de bak tegen de derde prijswinnaars van de P.C. Arnold Zijlstra routenier René Anema Thomas van Zuiden. Op een stand van 5-5 werd met onder anderen drie keer boven door Scharringa het laatste eerst beslist op 6-2 in het voordeel van de Althuis boys. In deze omloop ook een prima partij tussen de oudgedienden Dirk Jan vd Woud , Douwe Groenedijk en trouwe gast Mannes vd Weert, tegen de jonge mannen PieterVogels Pytrik Hiemstra en Jan Sjoerd Tolsman. Op vaak 6-0 achterstand in de eersten wisten Mannes en zijn mannen vaak toch het eerst te pakken, mede door goed werk van van der Woud op de boven en het perk. In het laatste eerst en op 5-5,2-6 miste Pieter Vogels niet voor de eerste keer het perk en verdwenen zo vlak voor de prijzen van de lijst. In de halve finale voor het partuur Althuis c.s. een partij met alles aan de hang. In deze partij tegen het degelijke . partuur met Robert Rinia, Rudolf Soepboer en Lennart Adema werd het een partij waarbij de kaatsers van beide parturen niet altijd het perk wisten te vinden Ook in deze partij werden de bordjes om em om binnengehaald. Op 5-5 6-6 sloeg voorinse Lennart de prima opgeslagen bal van Gerrit Flisijn jammer genoeg kwaad. Van der Woud c.s. moesten het opnemen tegen het partuur Michel Scheepvaart, Hyltje Bosma en Hans Wassenaar. Ondanks de inzet wisten de uitgekaatste vd Woud slechts één eerst te halen. Op 5-1 en 6-6 werd voor de kaats gekeerd en stapten Scheepvaart c.s. overtuigend de finale in. In de finale weer een prima partij waar wederom de man aan de telegraaf het druk had. Op 4-3 en 6-6- een zeer sterk moment van Gerrit Flijssin door uit een heel moeilijk uitgeslagen bal prima te retourneren voor de kaats. (5-3 voor Althuis.c.s) Toch wist op 5-3 6-6 Hans Wassenaar de bal prima te retouneren. (5-4) Het laatste eerst was een Flissijn show . Door twee keer een zitbal van hem en keren voor kaats. “Good old” Scharringa zorgde voor de kransen door op 5-4 met een bovenslag de partij uit te maken. Naast de kransen mocht voorzitter Piet Bron van de Commissie om zes uur mocht naast de forse geldprijzen ,( het winnend partuur mocht maar liefst €900 verdelen) de prijs winnaars overladen met nog vele andere prijzen, zoals diner bonnen, lauwerkransen en de geneeskrachtige massagezalf Cai-Pan. Hierna bedankte hij de vrijwilligers en het publiek. Ook in zijn dankwoord werd de scheidsrechter en de masseuse niet vergeten in woord en gebaar. 1e prijs (€ 900) Pieter van Althuis PEINS Pieter Scharringa DRONRIJP Gerrit Flisijn EASTEREIN 2e prijs € 600 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR Hyltje Bosma MAKKUM FR Hans Wassenaar TZUMMARUM 3e prijs € 300 Mannes van Weert LEEUWARDEN Dirk Jan van der Woud GOUTUM Douwe Groenendijk HEERENVEEN 3e prijs Robert Rinia ARUM Rudolf Soepboer HALLUM Lennart Adema MAKKUM FR Foto’s van de Froumet van zondag 15 augustus jl. zijn vanaf woensdag a.s te zien op www.froumet.nl.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers