contact zoeken wedstrijden

NK jongens 2010: Scharringa's top tijdens NK jongens (update video)

Wjelsryp met Pieter Sijbren Scharringa, Gerrit Scharringa en Jelle Scharringa is winnaar geworden van het Nederlands kampioenschap jongens 14-16 jaar. Video reportage toegevoegd

In de finale kaatsen de parturen van Sexbierum-Pietersbierum, Johannes van der Veen, Pieter en Kees van der Schoot tegen Wjelsryp, Wjelsryp met de Scharringa's winnen de partij op 5-2 en 6-0.

2e prijs voor Sexbierum/Pietersbierum
2e prijs voor Sexbierum/Pietersbierum
3e prijs voor St.Anna Parochie
3e prijs voor St.Anna Parochie
4e prijs voor Tzummarum
4e prijs voor Tzummarum
4e prijs voor Kv Berlikum
4e prijs voor Kv Berlikum

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers