contact zoeken wedstrijden

NK jongens 2010: vierde omloop

Wjelsryp met de kaatsers Pieter Sijberen, Gerrit en Jelle Scharringa kaatsten foutloos tegen Tzummarum met Arjen v/d Zee, Oane Veltman en Willem Heeringa de winst ging dus naar Wjelsryp.

Berlikum begint sterk kaatsend, met Willem Rondon, Pieter-Machiel Vrij en Patrick Nauta tegen Sexbierum-Pietersbierum Johannes v/d Veen, Pieter en Kees v/d Schoot ook sterk spel terugkomend en wint .Sexbierum-Pietersbierum heeft in de halve finale een staand nummer dus de eerste finalist is bekend. in de halve finale kaats St Annaparochie met Rein en Krijn Hiemstra en Sjoerd de Jong tegen Wjelsryp de Scharringa's waar op hoog niveau wordt gekaats!! 33 Wjelsryp - 4 Tzummarum 5-4 en 6-0 11 Berlikum - 24 Sexbierum-Pietersbierum 5-5 6-6 Sexbierum-Pietersbierum wint 31 St Annaparochie staand nummer

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers