contact zoeken wedstrijden

NK Jongens 2010: tweede omloop

In de tweede omloop uitslagen met verrassingen.

1 Winsum- 4 Tzummmarum 2-5 en 0-6 5 Bolsward - 7 Easterein 5-0 en 6-4 9 Deinum - Berlikum 3-5 en 2-6 14 Beetgum - 15 Franeker 4-5 6-6 17 Dronrijp - 20 Arum 5-5 en 4-6 22 Ysbrechtum - 24 Sexbierum- Pietersbierum 3-5 en 0-6 26 Peins - 27 St Jacobiparochie 4-5 en 0-6 30 Makkum - 31 St Annaparochie 0-5 en 2-6 33 Wjelsryp - 36 Folsgare 5-0 en 6-0

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers