contact zoeken wedstrijden

NK jongens: 2e omloop

De favorieten, Wjelsrijp en St.-Annaparochie, van het Nederlands kampioenschap jongens maken een gedreven indruk in de tweede omloop. De tegenstanders Driesum en Wommels hadden geen schijn van kans tegen de twee topparturen.

2e omloop 1) Beetgum - 3) Menaldum 5-1 6-2 5) St.-Jacobiparochie>/b> - 7) Tzummarum 5-3 6-6 9) St.-Annaparochie - 12) Wommels 5-0 6-6 13) Dronrijp - 16) Schettens-Longerhouw 5-3 6-4 17) Arum - 14) Lollum-Waaxens 5-1 6-2 22) Easterlittens - 24) Berlikum 0-5 2-6 25) Bolsward - 27) Gaast-Ferwoude 5-5 6-6 Bolsward wint 29) Ysbrechtum - 32) Sexbierum 0-5 4-6 33) Driesum - 36) Wjelsrijp 0-5 6-6 Klik hier voor alle berichten van Nederlandse Kampioenschappen

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers