contact zoeken wedstrijden

NK Jongens: St.-Jabik - Minnertsga topper

St.-Jabik en Minnertsga maakten er een spannende partij van in eerste omloop. De buurdorpen vochten ieder voor zich om de punten. Na een voorsprong van 3-0 en 5-3 verloor Minnertsga uiteindelijk met 5-5 6- toen Hendrik Koostra de bal kwaad opsloeg.

1e omloop 1) Beetgum - 2) Raerd 5-1 6-2 3) Menaldum - 4)Wijnaldum 5-2 6-2 5) St.-Jacobiparochie - 6)Minnertsga 5-5 6-6 St.-Jacobiparochie wint 7) Tzummarum - 8)Harlingen 5-3 6-0 9) St.-Annaparochie - 10) Reduzum 5-0 6-4 11) Folsgare - 12) Wommels 4-5 2-6 13) Dronrijp - - 14) Peins 5-2 6-4 15) Burgwerd - 16) Schettens-Lingerhouw 1-5 2-6 17) Arum - 18)Weidum 5-0 6-2 19) Lollum-Waaxens - 20) Itens 5-3 6-0 21) Goënga - 22) Easterlittens 5-5 6-6 Easterlittens wint 23) Franeker - 24) Berlikum 1-5 6-6 25) Bolsward - 26) Jelsum-Cornjum 5-3 6-2 27) Gaast-Ferwoude 28) Lekkum 5-0 6-2 29) Ysbrechtum - 30) Reahûs-Turns 5-3 6-2 31) Oude Leije - 32) Sexbierum 0-5 2-6 33) Driesum - 34) Hartwerd 5-4 6-2 35) Easterein - 36) Wjelsrijp 1-5 0-6 Klik hier voor alle berichten van Nederlandse Kampioenschappen

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers