contact zoeken wedstrijden

Grote deelname senioren aan laatste muurkaatwedstrijd

Maar liest 24 teams hadden zich bij de senioren/jongens en meisjes ingeschreven voor het laatste muurkaatstoernooi in de voorjaarsreeks in de Trije in Franeker.

Maar liest 24 teams hadden zich bij de senioren/jongens en meisjes ingeschreven voor het laatste muurkaatstoernooi in de voorjaarsreeks in de Trije in Franeker. Foto's: Coby Terpstra, Theuni Piersma Voorafgaand aan dit toernooi speelden 6 welpen en 16 pupillen hun wedstrijden. Bij de schooljeugd, die in Tzummarum hun toernooi afwerkte waren 11 deelnemers. Opvallend was hier dat in de A-poule de meisjes de dienst uitmaakten. Hermine Sytema en Geke de Boer, werd respectievelijk eerste en tweede. De uitslagen waren: Welpen: 1. Durk Scheen, 2. Habtuma de Hoop; Pupillen A:1. Franke Jongboom, 2. Esther Wagenaar Pupillen B:1. Elly Hofman, 2. Everdyna de Haan, 3. Akkelyna de Haan Schooljeugd A:1. Hermine Sytema, 2. Geke de Boer Schooljeugd B:1. Johannes van der Veen, 2. Kees van der Schoot Senioren/jongens en meisjes A:1. Feiko Broersma en Lennart Adema, 2. Arnold Zijlstra en Jeroen de Haan Senioren/jongens en meisjes B:1. Klaas de Vries en Marie Jetske Lettinga, 2. Karina Frijling en Maaike Osinga Senioren/jongens en meisjes C:1. Hille Saakstra en Aukje van Kuiken, 2. Theo Draijer en Jan van der Schoot Senioren/jongens en meisjes D:1. Theunis Piersma en Janny Yntema, 2. Feikje Bouwhuis en Francien de Jong

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers