contact zoeken wedstrijden

Freule 2008: WJELSRYP wint FREULE

Jelmer Hofstee, Paulus Yde Walda en Jouke Bosje hebben in Wommels de Freuledei gewonnen. In de finale werd gewonnen van Gosse Beeksma, Piter Postma en Rutger Bijlsma.

Uitslag Freule: 1e prijs; Wjelsryp 2e prijs: Jelsum.Cornjum 3e prijs: Damwoude en St.Annaparochie 5e prijs: Franeker, Minnertsgea en Dronrijp Klik hier voor alle berichten van omloop tot omloop met reacties van kaatsers

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers