contact zoeken wedstrijden

Eerste krans in eigen dorp voor Johan Sipma

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma

Kaatsen in Moarre-Ljussens bij die mooie vereniging met de prachtige naam ‘Warber bliuwe’. Door-elkaar-loten deze keer met acht parturen op de lijst. Plaatselijk favoriet Johan Sipma kwam in de finale de geblesseerd uitgevallen Gert-Anne van der Bos vervangen en won vervolgens met Allard Hoekstra en Erwin Zijlstra die was bijgeloot voor Hendrik Kootstra. De tweede prijs was voor Peter van Zuiden, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar.

Jantje lacht - Jantje huilt

Achter de perken manshoge grote parasols met de naam van een bekend biermerk er op. Het biertje ging er bij veel toeschouwers wel in ondanks de vrij lage temperaturen. Jantje huilt – Jantje lacht maar vandaag ook de omgekeerde versie Jantje lacht – Jantje huilt. Veel positieve uitschieters op het veld, alleen niet allemaal met even veel succes.

Een ijzersterke Menno van Zwieten die na een ruime voorsprong in de eerste omloop toch nog verloor omdat zijn perk te veel steken liet vallen.
Een ijzersterke Gert-Anne van der Bos die met zitballen strooide alsof het confetti was maar na eersten gelijk in de finale afhaakte en werd vervangen door Johan Sipma. Een ijzersterke Allard Hoekstra die de bovenlijn de hele dag wel wist te vinden. Veel applaus na afloop van de finale voor Johan Sipma die een thuiswedstrijd speelde. Een mooie stijl van opslaan en via een omweg de finale winnend afsluiten. 

It koe minder

Met acht parturen op de lijst is er bij de heren hoofdklasse geen derde prijs en dan is de opdracht even makkelijk als moeilijk. Twee keer winnen is een finaleplek met punten en prijzen. Erwin Zijlstra kreeg na verlies in de eerste omloop via het lot een herkansing en won uiteindelijk de eerste prijs. Niet met dezelfde opslager. Dat was een groot deel van de kaatsdag Gert-Anne van der Bos maar die haakte na eersten gelijk in de finale af.

Johan Sipma kwam hem vervangen. Derde maat was Allard Hoekstra die in de finale negen keer de bovenlijn passeerde. De heren eerste klas kaatsten vandaag ook in Moarre en hun finale werd tegelijk op hetzelfde veld gespeeld. Voor aanvang van de finale geen zes maar twaalf kaatsers op het veld voor de foto’s en het aanhoren van het Frysk Folksliet.
De finale eerste klas liep qua tijd en score synchroon met die van de hoofdklasse. Uiteindelijk het trio Sipma-Hoekstra-Zijlstra tegen het trio Van Zuiden-Postma-Leijenaar. Een boeiende finale met wisselende kansen. Op 4-4 en 6-4 had Johan Sipma zijn moment of fame, de kaats was niet al te groot, de zitbal een juweel. Een met lef opgeslagen bal, fraai tussenin. Op 4-4 en 6-6 knalde Allard Hoekstra maar weer eens boven. Dat deed hij op de volgende 6-6 weer en waren de kransen voor hem en zijn maten.

Van der Bos, Hoekstra en Zijlstra wonnen vrij simpel van Remmelt Bouma, Jorn-Lars van Beem en Tjisse Steenstra die zo veel mogelijk buitenspel werd gezet. In de tweede omloop boden Johan Sipma, Jelle Cnossen en Willem Heeringa prima tegenstand. Ze waren zelfs niet kansloos, er kwam zes keer 6-6 aan de telegraaf, maar Van der Bos c.s. pakten vier keer het bordje. Daar kwam nog bij dat Jelle Cnossen op de bovenlijn zijn dag niet had. Cnossen was daar amper op een goede actie te betrappen en dat kostte punten. Dure, te dure punten. Op 5-3 en 6-6 kon Cnossen de kaats niet passeren.
Van Zuiden, Postma en Leijenaar leken in de eerste omloop al te sneuvelen. Een prima opslaande Menno van Zwieten pakte met René de Haan en Rick Minnesma een 4-1 voorsprong. De bovenslag van Hessel Postma op 4-1 en 6-6 deed de partij kantelen. Het perk De Haan-Minnesma maakte te veel fouten en Van Zuiden c.s. stoomden in één ruk door naar de 5-4 en 6-6 zege. In de tweede omloop waren Haye-Jan Nicolay, Taeke Triemstra en Jan-Tymen Eisma de tegenstanders. Van Zuiden en zijn maten moesten net als in de eerste partij vol aan de bak om de overwinning binnen te slepen. Qua score was het stuivertje wisselen. Alle bordjes kwamen aan de telegraaf waarna het laatste eerst zonder tegenpunten naar het partuur van Van Zuiden ging door een passeerslag van Pieter-Jan Leijenaar.
 
In de finale viel Gert-Anne van der Bos na eersten gelijk geblesseerd uit. Zijn vervanger Johan Sipma deed het prima. Groen is de hoofdkleur van kaatsvereniging ‘Warber bliuwe’. Groen staat ook synoniem voor ‘fris’ en ‘hoop’. Beide begrippen zijn ook van toepassing op Johan Sipma die op een mooie kaatsdag terug kan zien. It koe minder. 

Cijfers en uitslag

Eerste omloop: 1. Peter van Zuiden, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar – 2. Menno van Zwieten, René de Haan en Rick Minnesma 5-4 en 6-6; 3. Bauke Triemstra, Yoram Elzinga en Erwin Zijlstra – 4. Haye Jan Nicolay, Taeke Triemstra en Jan Tymen Eisma 1-5 en 4-6; 5. Gert-Anne van der Bos, Allard Hoekstra en Hendrik Kootstra – 6. Remmelt Bouma, Jorn Lars van Beem en Tjisse Steenstra 5-3 en 6-0; 7. Johan Sipma, Jelle Cnossen en Willem Heeringa – 8. Marten Bergsma, René de Haan en Kevin Jordi Hiemstra 5-2 en 6-6.
 
Tweede omloop: 1. Peter van Zuiden c.s. - 4. Haye Jan Nicolay c.s. 5-5 en 6-0; 5. Gert-Anne van der Bos c.s. - 7. Johan Sipma c.s. 5-3 en 6-6.
 
Finale: 1. Peter van Zuiden c.s. - 5. Gert-Anne van der Bos (Johan Sipma) c.s. 4-5 en 6-6.
 
Uitslag: 1. Johan Sipma (Moarre-Ljussens) (Gert-Anne van der Bos, (Mantgum), Allard Hoekstra (Franeker) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Peter van Zuiden (Bolsward), Hessel Postma (Winsum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra)
 

1 morra
2 morra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers