contact zoeken wedstrijden

NK schooljongens en meisjes

DRONRYP slaat voor best op
 

NK schooljongens FINALE

29. Dronryp - 22. Achlum 5-4 6-4

1e prijs Dronryp, Dirk Gerrit Bakker, Allart vd Meer, Ryan Wieggers
2e prijs Achlum, Jelke de Jomg, Harmen Faber, Melle Talsma
3e prijs Makkum 1, Haye Tjeerdema, Sem Groen, Rick vd Weerdt en Makkum 2, Thomas Rinia, Klaas Dijkstra, Alex de Boer

FOTO ALBUM

Halve finale NK schooljongens

29. Dronryp - 08. Makkum 2 5-0 6-0 
11. Makkum 1 - Achlum 2-5 6-6

3e omloop NK schooljongens

27. Bitgum - 29. Dronryp 2-5 4-6
6. Oudebiltzijl - 08. Makkum 2 4-5 2-6
11. Makkum 1 - 17. Franeker 5-3 6-4
22. Achlum. - 26. Stiens 5-0 6-2 
 

2e omloop schooljongens

29. Dronryp 2 - 02 Arum 5-2 6-0 
03. Huns Lions - 06. Oudebiltzijl 4-5 6-6
08. Makkum 2 - 10. Leeuwarden 5-3 6-6
11. Makkum 1 - 14. Sneek 5-4 6-0
16. Bolsward - 17. Franeker 5-5 2-6
19. St. Jacob - 22. Achlum 0-5 0-6
24. Jubbega/ Hoornsterzwaag - 26. Stiens 5-5 4-6
27. Bitgum staand nummer 

1e omloop schooljongens

01. Tzummarum - 02. Arum 1-5 
03. Húns Leons - 04. Reduzum 5-4 6-2
05. Tzum - 06. Oudebiltzijl 5-5 4-6
07. Easterlittens - 08. Makkum 2-5 0-6
09. St. Annaparochie - 10. Leeuwaden 1 3-5 2-6
11. Makkum - 12. Anjum 5-2 6-4
13. Wommels - 14. Sneek 0-5 0-6
15. Leeuwarden 2 - 16. Bolsward 0-5 4-6
17. Franeker - 18 Menaam 5-5 6-6
19. St. Jacobiparochie - 20. Minnertsga 5-2 6-6
21. Mantgum - 22. Achlum 0-5 4-6
23. St. Annaparochie 2 - 24. Jubbega /  Hoornsterzwaag 2-5 6-6
25. Witmarsum - 26. Stiens 3-5 2-6
27. Bitgum - 28. Dronryp 2 5-1 6-4 
29. Dronryp 2

Samenvatting finale NK schoolmeisjes Reactie winnaar Dronryp Reacctie verliezend finalist Stiens

Finale en Halve finale schoolmeisjes

Finale
1. Dronryp - Stiens 5-4 6-6

1. Dronryp Iris Verhoeven, Manouk Scharringa, Anne-Lotte van Beem
2. Stiens, Idwer Vis, Anna Miedema, Ilse van der Galiën,
3. Blija, Berber Boersma, Marije Eelkema en Dana Marrit Koopmans
3. Balk, Lisa Hornstra, Hendrika Stegenga, Maren de Vries. 

Halve finale
20. Blija - 1. Dronryp 0-5 4-6
8. Stiens - 13. Balk 5-5 6-4

 

3e omloop schoolmeisje

23. Bolsward - 1. Dronryp 1-5 6-6
3. St.-Annaparochie - 8. Stiens 1 4-5 0-6
13. Balk - 16. Dokkum 1 5-2 6-0
20. Blija staand nummer

2e omloop schoolmeisjes

25. Stiens 3 - 01. Dronryp 0-5 2-6
3. St.-Annaparochie - Stiens 2 5-0 6-2
8. Stiens 1 - 10. Dokkum 3 5-1 6-4
12. Sexbierum- Pietersbierum - 13. Balk 3-5 2-6
16. Dokkum 1 - 18. Raerd 5-3 6-4
20. Blije - 21. Arum 
23. Bolsward

1e omloop schoolmeisjes

01. Dronryp - 02. Hommerts 5-0 6-4
03. St.-Annaparochie - 04. Witmarsum 5-2 6-2
05. Stiens 2 - 06. Koarnjum 5-5 6-2
07. Wommels - 08. Stiens 1 5-5 2-6
09. Oudebiltzijl - 10. Dokkum 3 0-5 0-6
11. Peasens Moddergat - 12. Sexbierum / Pietersbierum 05 2-6
13. Balk - 14. Witmarsum 2 5-1 6-6
15. Tzummarum - 16. Dokkum 1 1-5 4-6
17. Dokkum 2 - 18. Raerd  1-5 2-6
19. Moarra Lioessens - 20. Blije 1-5 6-6
21. Arum - 22. Scharnegoutum 5-4 6-4
23. Bolsward - 24. Makkum 5-4 6-4
25. Stiens 3 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers