contact zoeken wedstrijden

Menno van Zwieten maakt ook met andere maten indruk

Tekst: Klaas Postma
Foto's
Henk Bootsma

Peazens-Moddergat, die plaatsnaam zal in de regel niet 1-2-3 met het hoofdklassenkaatsen geassocieerd worden. KF Thomas Prins had zaterdag de heren hoofdklassers op bezoek. Het woord ‘mienskip’ was zichtbaar. Samen de schouders er onder zetten en proberen om er een geslaagde dag van te maken. Zelfs het golfkarretje van Morra ontbrak niet. Het goed opgekomen publiek zag Menno van Zwieten, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar als winnaars van het veld stappen. Steven Koster, Gerben de Boer en Kevin-Jordi Hiemstra werden tweede. De derde prijs was voor Haye-Jan Nicolay, Yoram Elzinga en Tjisse Steenstra.

Dreech keatsen

Het leek wel een judotoernooi in die zin dat verliezers zich toch nog in de prijzen konden kaatsen. Partuur 10 bestond maar uit één kaatser, dus Gerben de Boer moest afwachten wie van de verliezende kaatsers zijn maten zouden worden. Dat werden Steven Koster en Kevin-Jordi Hiemstra die dus via een omweg in de prijzen vielen. Dat gold ook voor Tjisse Steenstra die zowaar eens verloor maar een herkansing kreeg omdat Erwin Zijlstra zich had afgemeld. Het leverde Steenstra een derde prijs op.

Het regende de hele dag buiten- en kwaadslagen. De straffe wind zal invloed op het spel hebben gehad, maar in een aantal partijen was het aantal foutslagen gewoon veel te hoog. Daar stond tegenover dat er ‘dreech’ werd gekaatst. Veel parturen waren aan elkaar gewaagd en twee partijen eindigden met alle hout aan de telegraaf. Menno van Zwieten, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar hadden op papier al een mooi partuur en de praktijk sloot zich daar naadloos bij aan. 

Organisatie dik in orde

Menno van Zwieten heeft in de vrije formatie nog steeds een 100% winscore en zoiets werkt dóór. Prima opslaand en met twee enthousiaste, jonge maten in het veld. Die combinatie bleek de winnende te zijn. De eerste omloop bleek nog het lastigst want Auke Boomsma sloeg in het eerste deel van die partij ook goed op en hij had met Jorn-Lars van Beem en Jan-Tymen Eisma net zo goed jonge en enthousiaste maten aan zijn zijde.

Van Zwieten c.s. bleven aan de goede kant van de score door een opslagmisser van Auke Boomsma op 5-4 en 6-6. In de tweede omloop bleven Corné Tuinenga, Hendrik-Jan van der Velde en Jelmer Miedema op de helft staan waarna een staand nummer een finaleplek opleverde. Die finale was welbeschouwd de makkelijkste partij want Steven Koster, Gerben de Boer en Kevin-Jordi Hiemstra waren niet bij machte om genoeg tegengas te geven.
Op 2-0 en 6-6 met een kaats op drie meter van de boven sloeg Steven Koster buiten en toen kon zijn partuur het winnen van de eerste prijs wel vergeten. Van Zwieten was sterk vanaf de stuit en het gedegen spel van zijn maten deed de rest. Op 5-2 en 6-2 sloeg Pieter-Jan Leijenaar de kaats voorbij en dat betekende het einde van de eerste heren hoofdklasse partij in Peazens-Moddergat.

Gerben de Boer wist aan het begin van de dag niet met wie hij zou moeten kaatsen. Notaris Adema regelde het bijloten en dat leverde Gerben de Boer een partuur met Steven Koster en Kevin-Jordi Hiemstra op. Ze mochten direct kaatsen om een prijs tegen Bauke Triemstra, Allard Hoekstra en Rick Minnesma. Bauke Triemstra kon het perk amper vinden en eindige als balkeerder. Qua buitenslagen werd het de partij van de dag.

Het partuur van Bauke Triemstra kwam onder aanvoering van Allard Hoekstra en Rick Minnesma terug van 5-3 naar 5-5 en uiteindelijk moest de telegrafist al het hout aan de telegraaf hangen. De kaats was niet al te dik maar dik genoeg voor Steven Koster die Allard Hoekstra met een snelle platte bal te pakken had. In de halve finale waren Haye-Jan Nicolay, Yoram Elzinga en Tjisse Steenstra die was bijgeloot voor Erwin Zijlstra de tegenstanders. Nicolay miste te vaak vanaf de stuit en de uitslag van Yoram Elzinga was te vaak niet ver genoeg. Die problemen kon Tjisse Steenstra ook niet oplossen. Op 5-2 en 6-4 sloeg Yoram Elzinga de kaats niet voorbij.
 
Haye-Jan Nicolay, Yoram Elzinga en Tjisse Steenstra leken al in de eerste omloop tegen Marten Bergsma, Tsjerk Elsinga en Jurrit Osinga hun Waterloo te vinden. De achterstand liep op naar 4-0. Jurrit Osinga was prima aan de partij begonnen maar zakte steeds verder weg. Een perkwissel zette ook geen zoden aan de dijk want de royale voorsprong werd een 5-4 achterstand. Het werd nog wel gelijk maar op 5-5 en 6-4 pakte Tjisse Steenstra de laatste twee punten door de kaats te nemen.

In de tweede omloop waren Johan Sipma, Marten Leijenaar en Hendrik Kootstra niet kansloos maar op de 6-6 ging het iets te vaak mis. De buit bleef bij drie eersten door een buitenslag van Johan Sipma op 5-3 en 6-4.
Geen koningsprijs en ook geen Frysk folksliet voor het begin van de finale. Wel een enthousiaste groep mensen die er alles aan hebben gedaan om de kaatsdag te laten slagen. De organisatie was dik in orde dus wellicht mag Paesens-Moddergat in de toekomst opnieuw als gastheer optreden. 

Uitslag en cijfers.

Uitslag: 1. Menno van Zwieten (Heerenveen), Hessel Postma (Winsum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra) 2. Steven Koster (Tzum), Gerben de Boer (Exmorra) en Kevin Jordi Hiemstra (Leeuwarden) 3. Haye Jan Nicolai (Britsum), Yoram Elzinga (Groningen) en Tjisse Steenstra (Bitgummole)
 
 
Cijfers Peazens-Moddergat
 
Eerste omloop: 1. Steven Koster, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra  - 2. Johan Sipma, Marten Leijenaar en Hendrik Kootstra 3-5 en 4-6; 3. Haye Jan Nicolay, Yoram Elzinga en Tjisse Steenstra (voor Erwin Zijlstra) – 4. Marten Bergsma, Tsjerk Elsinga en Jurrit Osinga 5-5 en 6-4; 5. Corné Tuinenga, Hendrik Jan van der Velde en Jelmer Miedema – 6. Remmelt Bouma, Taeke Triemstra en Kevin Jordi Hiemstra 5-5 en 6-6; 7. Menno van Zwieten, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar – 8. Auke Boomsma, Jorn Lars van Beem en Jan Tymen Eisma 5-4 en 6-6; 9. Bauke Triemstra, Allard Hoekstra en Rick Minnesma – 10.  Steven Koster, Gerben de Boer en Kevin Jordi Hiemstra 5-5 en 6-6 (partuur Koster wint)
 
Tweede omloop: 2. Johan Sipma c.s. - 3. Haye Jan Nicolay c.s. 3-5 en 4-6; 5. Corné Tuinenga c.s. – 7. Menno van Zwieten c.s. 3-5 en 4-6; 9. 10. Steven Koster c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Steven Koster c.s. - 3. Haye Jan Nicolay c.s. 5-2 en 6-4; 7. Menno van Zwieten c.s. staand nummer. Finale: 7. Menno van Zwieten c.s.  – 10. Steven Koster c.s. 5-2 en 6-4.

Peazens 1
Peazens 2
Peazens 3

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers