contact zoeken wedstrijden

LIVE BLOG, NK jongens/meisjes

Bolsward wint NK Jongens en Lollum Waaxens NK Meisjes 

Foto albums NK's

Foto album meisjes

Foto album jongens

4e omloop jongens

34. Winsum - 1. Damwâld  5-3 6-4

13. Zweins - 21. Oudebildtzijl 2-5 4-6

25. Bolsward staand nummer

Zaterdag 1 juni wordt het NK voor jongens (15-17 jr) en meisjes (15-17 jr) gekaatst. De jongens kaatsen in Winsum met een lijst van 36 partuur. De meisjes reizen af naar Peins met 26 partuur op de wedstrijdlijst. KNKB media houdt voor u de eindstanden bij en plaatst regelmatig updates omtrent het wedstrijdverloop. 

Daarnaast  staan onze sociale media kanalen open. 

Klik hier voor X/Twitter

Klik hier voor Facebook

Klik hier voor Instagram

Finale jongens Finale
21. Oudebildtzijl - 25. Bolsward 2- 5 6-6

1. Bolsward, Jurre Reitsma, Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma
2. Oudebildtzijl, Jarno Tjepkema, Martin Tjepkema, Sjoerd van der Schaar
3. Winsum, Jesse Greidanus en Jelmar de Vries,
4. Damwâld, Jille Jongsma, Jacob Boersma, Martijn Mossel
4. Zweins, Jardo Sterkenburg, Erwin Vos, Rinse Dijkstra


Halve finale
25. Bolsward - 34. Winsum 5-4 6-4

21. Oudebildtzijl
 
samenvatting 4e omloop Jardo Sterkenburg: 'Plezier is het allerbelangrijkst'

3e omloop jongens

1.  Damwâld -7. Folsgare 1 5-4 6-4

9. Dronryp 2. - 13. Zweins  4-5 0-6

20. Sexbierum-Pietersbierum - 21. Oude Bildtzijl  4-5 4-6

25. Bolsward - 29. Reduzum 5-5 6-4

Samenvatting 2e en 3e omloop Sexbierum verliest, Nick van der Walt is helder

2e omloop jongens

1.  Damwâld - 4. Grou 5 - 3 6 - 4

6. Blije - 7. Folsgare 1 - 5 4 - 6

9. Dronryp 2. - 12. Bolsward 2 5 - 3 6 - 4

13. Zweins 16. Dronryp 1. 5 - 4 6 - 4

17. Mantgum - 20. Sexbierum-Pietersbierum 1 - 5 4 - 6

21. Oudebildtzijl - 24. Marsum 5-2 6-6

25. Bolsward - 27. Stiens 5-1 6-2

29. Reduzum - 31. Franeker 5-0 6-4

34. Winsum - 35. Aclum 5-5 6-4

1e omloop NK jongens

Uitslagen
1. Damwâld - 2. Heerenveen 5-3 6-4.
3. Sneek - 4. Grou 2-5 6-6
5. Easterlittens - 6. Blije 0-5 4-6
7. Folsgare - 8. Wommels 5-3 6-6
9. Dronryp - 10. Witmarsum 5-3 6-2
11. Hommerts - 12. Bolsward 2 5-5 2-6
13. Zweins - 14. Leeuwarden 5-1 6-2
15. Tzum - 16. Dronryp 1 1-5 4-6
17. Mantgum - 18. Baard 5-4 6-6
19. Lollum - 20. Sexbierum-Pietersbierum 4- 5 6-6
21. Oudebildtzijl - 22. Makkum 5-5 6-0
23. Dokkum - 24. Marsum 3-5 6-6
25. Bolsward 1 - 26. St.-Annaparochie 5-3 6-0
27. Stiens - 28. Bitgum 5-2 6-2
29. Reduzum - 30. Exmorra 5-3 6-6
31. Franeker - 32. Arum 5-5 6-6 Franeker wint
33. Minnertsga - 34. Winsum1-5 6-6
35. Achlum - 36. Raerd 5-2 6-4

Favoriet St.-Annaparochie verliest in 1e omloop

NK meisjes FINALE

26. Balk - 11. Lollum / Waaxens 2- 5 2 - 6

Halve finale meisjes

21. Menaam - 26. Balk 0 - 5 6 - 6
11. Lollum / Waaxens - 16. St.Anna Parochie 5 -2 6-4 

3e omloop meisjes

26. Balk - 2. Easterein 5 - 3 6 - 2
6. Bolsward - 11. Lollum / Waaxens 1 - 5 2 - 6
16. St. Anna Parochie -20. Makkum 5- 4 6-4
21. Menaam staan nummer

2e omloop meisjes

2. Easterein - 3. Stiens 5 - 3 6 - 4 
6. Bolsward - 8. Sexbierum /Pietersbierum 5 - 3 6 - 4
9. Goënga - 11. Lollum / Waaxens 1 - 5 0 - 6
13. Exmorra - 16. St.Annaparochie 1 0 - 5 2 - 6
18. Reahus / Tirns- 20. Makkum 3 - 5 2 - 6
21 - Menaam - 23. Witmarsum 5 - 4 6 - 2
26. Balk staand nummer 

1e omloop NK meisjes

1. St.-Annaparochie 2 - 2. Easterein 3 - 5 6 - 6
3. Stiens - 4. Easterein 2 5 - 2 6 - 6
5. Mantgum - 6. Bolsward 0- 5 0 - 6
7. Arum - 8. Sexbierum /Pietersbierum 1 - 5 2 - 6
9. Goënga - 10. Dronryp 5 - 3 6 - 4
11. Lollum / Waaxens - 12. Hijum-Finkum 5 - 3 6 - 4
13. Exmorra - 14. Moarre Lioessens 5 - 0 6 - 4
15. Nijewier / Metslawier / Oosternijkerk 1 - 16. St.-Annaparochie 1 3 - 5 2 - 6
17. Nijewier / Metslawier / Oosternijkerk 2 - 18. Reahûs -Tirns 5 - 5 2 - 6
19. Wommels - 20. Makkum 3 - 5 0 - 6
21. Menaam - 22. Goënga 2 5 - 3 6 - 4
23. Witmarsum - 24. Ie 5 - 0 6 - 0
25. Winsum - 26. Balk 0 - 5 6 - 6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers