contact zoeken wedstrijden

Formatie Menno van Zwieten blijft maar winnen

Tekst: Klaas Postma
Foto's Henk Bootsma (Album)

Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra hebben na drie vrije formatiewedstrijden nog steeds een 100% score. Winst in Franeker, winst in St. Annaparochie en ook winst in Menaam waar merke werd gevierd. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin-Jordi Hiemstra werden tweede. De derde prijs was voor Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra.

Menaam overwinning

In Menaam werd om 12.00 uur begonnen en de halve finale lag een tijd stil vanwege een hevige onweersbui. De laatste slag viel nog voor 18.00 uur en dat geeft al aan dat de spanning ver te zoeken was. Veel opslagers hadden moeite met de juiste richting zoals het foutenpercentage overall de hele middag hoog was. Toch waren er de nodige lichtpuntjes: de rentree van Gert-Anne van der Bos, de tweede prijs voor de heren Bouma, Hoekstra en Hiemstra die vaker niet dan wel in de finale van de heren hoofdklasse staan en de derde winst van het partuur van Tjisse Steenstra.

De latere winnaars waren in de eerste omloop snel klaar met Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jelmer Miedema. In de tweede omloop met als inzet een plek in de finale leek het tegen Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar ook een simpel klusje te gaan worden. Steenstra en zijn maten stonden met 4-1 en 5-2 voor maar moesten opeens nog oppassen ook. Nicolay en zijn maten pakten twee snelle bordjes en dus moest de turbo er even op. Op 5-4 en 6-2 sloeg Gabe-Jan van Popta zijn partuur naar de eindstrijd door de bovenlijn te passeren.

In die finale waren Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin-Jordi Hiemstra de misschien wel niet verwachte tegenstanders. Bouma en zijn maten hadden in de halve finale het partuur van Marten Bergsma de voet dwars gezet. Winnen van het partuur van Tjisse Steenstra bleek niet één maar meerdere bruggen te ver. Van Zwieten en Steenstra toonden hun klasse aan de opslag en in het perk was met name Tjisse Steenstra goed op dreef. Zijn bovenslag op 2-0 en 6-6 betekende 3-0 en nog geen tien minuten later was het al 5-0. Op 5-0 en 6-2 lag de winst voor het oprapen maar zowel aan de opslag als in het tussenspel werden er zo waar wat onnodige fouten gemaakt. Op 5-0 en 6-6 miste Menno van Zwieten het perk tot vreugde van een deel van het publiek dat met name Allard Hoekstra bleef aanmoedigen. De partij was uiteraard al lang gespeeld en op 5-1 en 6-4 maakte Menno van Zwieten het karwei af.

Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra hadden vandaag voor de eerste keer Gert-Anne van der Bos weer aan hun zijde. Die moest duidelijk nog in het ritme komen. Tegen Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra miste Van der Bos veertien keer het perk maar daar stonden ook acht soms juwelen van zitballen tegenover. Wanneer de voortekenen niet bedriegen dan gaan de heren Van der Bos, Triemstra en Zijlstra in de komende maanden als vanouds meedoen om de prijzen. In Menaam bleef het bij één omloop. Op 5-3 en 6-4 kon Erwin Zijlstra de kaats niet passeren en stonden Bergsma c.s. door een staand nummer in de halve finale.

Daar troffen ze Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin-Jordi Hiemstra die normaal gesproken lager op het lijstje van de bookmakers staan genoteerd. Het eerste eerst was al een indicatie van wat er ging komen: op 6-6 had Remmelt Bouma op een bepaald niet dikke kaats een mooie tusseninse in huis. Qua buitenslagen was de partij in evenwicht: acht om acht en dat gold tot op zekere hoogte ook voor de bovenslagen: zeven voor het perk van Bergsma en vijf voor het perk van Bouma. Na een 3-1 achterstand kwamen Bergsma c.s. terug tot 3-3 waarna de partij terecht werd stilgelegd vanwege onweer en veel regen. Na de gedwongen onderbreking bleven Bouma en zijn maten stug doorkaatsen. Kevin-Jordi Hiemstra probeerde het aan de opslag met hoge ballen achterin. Dat mislukte wel eens maar het rendement was redelijk groot. Bij Remmelt Bouma lukte het aan de opslag ook op de momenten dat het moest. Na twee spellen gelijk sloegen Bouma en zijn maten toe. Op 4-4 en 6-4 sloeg Kevin-Jordi Hiemstra boven om in het volgende eerst op 6-0 de bal tot in het perk te retourneren.
 
De premiewinnaars rekenden in de eerste omloop in de eerste omloop af met Corné Tuinenga, Marten Leijenaar en Jurrit Osinga. Dat ging niet zonder slag of stoot maar Tuinenga en Osinga misten uiteindelijk te vaak het perk. Op 5-4 en 6-2 kon Jurrit Osinga de kaats niet voorbij slaan. In de tweede omloop tegen Johan Sipma, Yoram Elzinga en Jan-Tymen Eisma kwam de winst eigenlijk als vanzelf. Sipma en Eisma grossierden in buitenslagen waar Bouma en Hiemstra de bal in de regel wel tussen de perklijnen wisten te brengen. Een misser van Remmelt Bouma op 5-3 en 6-6 op een grote kaats leek nog voor problemen te kunnen zorgen maar de opslag van de tegenstanders was en bleef het zorgenkindje. Op 5-4 en 6-2 sloeg Jan-Tymen Eisma voor het laatst buiten waardoor Bouma c.s. de halve finale binnen stapten om die partij vervolgens ook winnend af te sluiten.

Prijswinnaars & cijfers

De prijswinnaars: 1. Menno van Zwieten (Heerenveen), Gabe-Jan van Popta (Bolsward) en Tjisse Steenstra (Bitgummole), (koning); 2. Remmelt Bouma (Weidum), Allard Hoekstra (Franeker) en Kevin-Jordi Hiemstra (Leeuwarden); 3. Marten Bergsma (Minnertsga), Jorn-Lars van Beem (Dronryp) en Hendrik Kootstra (Minnertsga).
 
 
Menaam in cijfers. Eerste omloop: 1. Bauke Triemstra, Laas-Pieter van Straten en Patrick Scheepstra – 2. Johan Sipma, Yoram Elzinga en Jan-Tymen Eisma 3-5 en 6-6; 3. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin-Jordi Hiemstra – 4. Corné Tuinenga, Marten Leijenaar en Jurrit Osinga 5-4 en 6-2; 5. Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jelmer Miedema – 6. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra 0-5 en 0-6; 7. Paul Dijkstra, René de Haan en Riemer Hoekstra – 8. Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar 0-5 en 6-6; 9. Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra -10. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 5-3 en 6-4. Tweede omloop: 2. Johan Sipma c.s. – 3. Remmelt Bouma c.s. 4-5 en 2-6; 6. Menno van Zwieten c.s. – 8. Haye-Jan Nicolay c.s. 5-4 en 6-2; 9. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Marten Bergsma c.s. – 3. Remmelt Bouma c.s. 4-5 en 0-6; 6. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 6. Tjisse Steenstra c.s. – 3. Remmelt Bouma c.s. 5-1 en 6-4. 

Winst Menaam
Menaam 2
Menaam 3

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers