contact zoeken wedstrijden

Uitslagen schoolkaatsen 2024

Woensdag vond de finale ronde van het schoolkaatsen plaats op It Sjûkelân in Franeker. Veel partijen werden pas op 5/5 beslist en daardoor was het een lange, maar spannende kaatsdag. Hieronder een overzicht van de prijswinnaars!

Meisjes A Klasse

1e prijs: De Bron - Bolsward
Lyset Westra
Marit Dijkstra

2e prijs: De Griffel - Morra-Lioessens
Tessa Wouda
Iris Schingenga

Meisjes B klasse

1e prijs: De Griffel - Morra-Lioessens
Tetty Hoekstra
Marrit Hoekstra
Femke vd Wagen

2e prijs: Epemaskoalle - IJsbrechtum
Emma van Amersfoort
Vayèn van Lingen

3e prijs: van Haersma Buma - Hommerts
Marin Grondsma
Jeldau Raap

Jongens A klasse

1e prijs: De Twiner - St. Jacob
Imro van der Meer
Daan Wobbes
Alex Boonstra

2e prijs: It Fûnemint - Wommels
Tymen Bults
Jaring Jan Postma
Jinse Durk de Jong

Jongens B klasse

1e prijs: Epemaskoalle - IJsbrechtum
Age Oane de Vries
Jens de Vries
Sheng Li Dijkstra

2e prijs: De Bonkelder - Witmarsum
Bouwe Postma
Danny Terpstra
Sjoerd vd Schaaf

3e prijs: De Jint - Stiens
Mebius Hettinga
Johannes Miedema
Yaniek Miedema

3e prijs: De Twiner - St. Jacob
Eduard Teitsma
Jasper Brunia
Lex de Groot
 

Bolsward Meisjes A
Bolsward Meisjes A
Hommerts Meisjes B
Hommerts Meisjes B
Sint Jacob Jongens A
Sint Jacob Jongens A
Hommerts Jongens B
Hommerts Jongens B

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers