contact zoeken wedstrijden

Fraaie finale mooie afsluiting van het NK senioren

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Lieuwe Bosch

Tweede pinksterdag, dan weet de kaatsliefhebber dat je moet afreizen naar Franeker voor het Nederlands Kampioenschap voor senioren zoals de officiële naam luidt. Die liefhebber heeft het uiteraard over de Bondspartij. In een wonderlijke finale won Bitgum (Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar) van titelverdediger Minnertsga (Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra). De derde prijzen waren voor Dronryp 1 (Jorrit Nanninga, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma) en St. Jacobiparochie (Bauke Triemstra, Verry van der Meer en Taeke Triemstra). De overige prijzen waren voor Hallum, Makkum en Tzum.

LB-3983

Veel bekende namen van kaatsers op de lijst die in het verleden hun sporen al hebben verdiend. Wie de wedstrijdlijst goed had bestudeerd kon vooraf al uitrekenen dat een aantal gerenommeerde afdelingsparturen ver zouden komen. Dat Bitgum (winnaar in 2022) en Minnertsga (winnaar in 2023) de finale haalden was niet heel erg verrassend. Het verloop van de finale was net als het weer: zo scheen de zon in Franeker en zo ligt alles een uur stil vanwege onweersbuien.
Tjisse Steenstra was namens Bitgum uitermate grillig. Hij miste het perk tien keer maar plaatste ook acht zitballen. Vooraf was Bitgum licht favoriet maar na spellen gelijk liep Minnertsga uit naar 4 om 2 en leek titelprolongatie aan de horizon te verschijnen. Léék want de heren Steenstra en Wassenaar pakten een paar belangrijke punten op de momenten dat het moest.

De belangrijkste klap viel op 4-4 en 6-6 toen Jacob Wassenaar de bal ver uitsloeg. Heel Minnertsga dacht aan een bovenslag, maar scheidsrechter Wierstra die goed stond opgesteld gaf de bal kwaad. Het leverde uiteraard de nodige discussie op maar het bordje ging naar Bitgum. Het psychologisch effect was direct merkbaar en dan zit ook alles tegen. Op 2-2 kreeg Hendrik Kootstra de bal tegen het lichaam en bij de volgende slag was het stuitje net voldoende voor Tjisse Steenstra om de bal in tweede instantie over de bovenlijn te kunnen slaan. Op 5-4 en 6-2 kon Jacob Wassenaar de kaats niet passeren. 

Bitgum en Minnertsga bereikten zonder grote problemen de halve finale. Daarin trof Minnertsga het partuur van St. Jacobiparochie met Bauke Triemstra, Verry van der Meer en Taeke Triemstra. Voor Taeke Triemstra leverde dat naast een derde prijs ook een punt in het puntenklassement op. Triemstra is nu nog 1 punt verwijderd van de magische grens van 900 punten aan bij elkaar gekaatste prijzen. Winnen zat er voor de mannen van ‘het Noorden’ niet in.

Minnertsga was beter en completer en won op 5-2 en 6-6 door een buitenslag van Bauke Triemstra. In de andere halve finale trof Bitgum het partuur dat afgelopen zaterdag de Jong Nederland partij had gewonnen: Dronryp 1. Jorrit Nanninga, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma hadden in de tweede omloop een 5-3 achterstand tegen Berlikum weten om te buigen in een 5-5 en 6-4 zege. 

Twee kaatsdagen kort achter elkaar met veel omlopen draaien kost de nodige energie. Het beste leek er af te zijn bij Dronryp 1 en dat vertaalde zich in dertien opslagmissers. Bitgum had de opslag goed op orde en Tjisse Steenstra was goed op slag met zes klappen over alles heen. Daar had Dronryp 1 geen afdoende antwoord op. Op 5-3 en 6-2 lag de kaats voor Rick Minnesma te ver weg.

Makkum, Tzum en Hallum mochten aan het eind van de dag ook voor de bestuurstent verschijnen om een prijs in ontvangst te nemen. Hallum was de verrassing van de dag met een prima kaatsende Riemer Hoekstra en een partuur waar het plezier van af straalde. Hallum had ook nog eens een groep enthousiaste supporters in de tribune zitten die voor de nodige sfeer wisten te zorgen. Hallum verloor op de vierde lijst kansloos van Minnertsga maar dat was geen schande. Dat gold op die vierde lijst net zo voor het verlies van Makkum tegen Bitgum en het verlies van Tzum tegen Dronryp 1.

Tiden hawwe tiden. De organisatie gaat gelukkig mee in de moderne tijd. Werden uitslagen in het verleden doorgegeven via een krakende portofoon, tegenwoordig gaat dat via een app op de mobiele telefoon. En dat is een hele verbetering. Net zoals de organisatie in Franeker prima in orde was. 

LB-3988

Cijfers en prijswinnaars

Prijswinnaars: 1. Bitgum (Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra); 2. Minnertsga (Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra); 3. Sint Jacobiparochie (Bauke Triemstra, Verry van der Meer en Taeke Triemstra); Dronryp 1 (Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma); Tzum (Jorrit Palma, Frits Hoekstra en Steven Koster); Hallum (Riemer Hoekstra, Hans de Vries en Erwin Hoekstra)
 
Cijfers:
 
Eerste omloop: 1. Witmarsum – 2. Ingelum (uitval wegens blessure); 3. Minnertsga – 4. Moarre-Ljussens 2 5-0 en 6-4; 5. Nijewier – 6. Húns-Leons 5-1 en 6-6; 7. Moarre-Ljussens 1 – 8. Bolsward 1 4-5 en 6-6; 9. Hallum – 10. Easterein 5-2 en 6-0; 11. Franeker 3 – 12. Heerenveen 2-5 en 6-6; 13. Goënga – 14. Herbaijum 3-5 en 4-6; 15. Tzummarum – 16. Winsum 5-4 en 6-4; 17. Sint Annaparochie – 18. Easterlittens 1-5 en 2-6; 19. Bitgum 2 – 20. Bitgum 1 2-5 en 0-6; 21. Dronryp 2 – 22. Tirns 5-2 en 6-2; 23. Leeuwarden – 24. Weidum 5-0 en 6-2; 25. Makkum – 26. Bolsward 5-0 en 6-4; 27. Sneek – 28. Huizum 0-5 en 2-6; 29. Holwert – 30. Sexbierum 1-5 en 2-6; 31. Exmorra – 32. Goënga 2 5-2 en 6-2; 33. Tzum – 34. Menaam 5-2 en 6-2; 35. Stiens – 36. Arum 5-4 en 6-6; 37. Holwert 2 – 38. Harlingen 1 1-5 en 2-6; 39. Berlikum – 40. Arum 5-3 en 6-0; 41. Dronryp 1 – 42. Raerd 5-1 en 6-4; 43. Reduzum – 44. Deinum 5-4 en 6-6; 45. Franeker 1 – 46. Marsum 5-1 en 6-0; 47. Goutum – 48. Sint Jacobiparochie 2-5 en 2-6; 49. Harlingen 2 – 50. Sneek 1 4-5 en 0-6; 51. Achlum – 52. Damwâld 5-5 en 0-6; 53. Leeuwarden – 54. Sint Jacobiparochie 2 5-1 en 6-2; 55. Franeker 2 staand nummer. Tweede omloop: 55. Franeker 2 - 1. Witmarsum 0-5 en 4-6; 3. Minnertsga - 5. Nijewier 5-1 en 6-4; 8. Bolsward 1 - 9. Hallum 2-5 en 2-6; 12. Heerenveen - 14. Herbaijum 5-2 en 6-0; 15. Tzummarum - 18. Easterlittens 4-5 en 0-6; 20. Bitgum 1 - 21. Dronryp 2 5-3 en 6-2; 23. Leeuwarden - 25. Makkum 0-5 en 6-6; 28. Huizum - 30. Sexbierum 0-5 en 0-6; 31. Exmorra - 33. Tzum 3-5 en 6-6; 35. Stiens - 38. Harlingen 1 5-5 en 6-4; 39. Berlikum - 41. Dronryp 1 5-5 en 4-6; 43. Reduzum - 45. Franeker 1 1-5 en 2-6; 48. Sint Jacobiparochie - 50. Sneek 1 5-2 en 6-2; 52. Damwâld – 53. Leeuwarden 2 1-5 en 4-6. Derde omloop: 1. Witmarsum - 3. Minnertsga 2 2-5 en 2-6; 9. Hallum - 12. Heerenveen 5-0 en 6-6; 18. Easterlittens - 20. Bitgum 1 1-5 en 2-6; 25. Makkum - 30. Sexbierum 5-4 en 6-4; 33. Tzum - 35. Stiens  5-2 en 6-2; 41. Dronryp 1 - 45. Franeker 1 5-3 en 6-4 48. Sint Jacobiparochie - 53. Leeuwarden 2 5-4 6-4. Vierde omloop: 3. Minnertsga – 9. Hallum 5-0 en 6-2; 20. Bitgum 1 - 25. Makkum 5-0 en 6-2; 33. Tzum - 41. Dronryp 1 1-5 en 6-6; 48. Sint Jacobiparochie staand nummer. Halve finale: 48. Sint Jacobiparochie - 3. Minnertsga 2-5 en 6-6; 20. Bitgum 1 - 41. Dronryp 1 5-3 en 6-2. Finale: 3. Minnertsga - 20. Bitgum 4-5 en 2-6.
 
 
 
 
 
 

LBT_2483

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers