contact zoeken wedstrijden

NK senioren winst voor OKK Bitgum

Foto: Lieuwe Bosch

1e prijs

Bitgum, Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra, Hans Wassenaar
1e omloop, Bitgum 5 – 2 6-0
2e omloop, Dronryp 2 5- 3 6-2
3e omloop, Easterlittens 5 -1 6 -2
4e omloop, Makkum 5-0 6-2
Halve finale, Dronryp 1 5 – 3 6 - 0
Finale   Minnertsga 5 – 4 6 - 2

2e prijs

Minnertsga, Marten Bergsma, Jacob Wassenaar, Hendrik Kootstra              
1e omloop, Morra Lioessens 5 – 0 6 - 4
2e omloop, Niawier/Metslawier/Oosternijkerk 5 – 1 6-4
3e omloop, Witmarsum 5 – 2 6 - 2
4e omloop, Hallum 5-0 6-2
Halve finale St Jabik 5 – 2 6-6
Finale   verlies tegen Bitgum met 5-4 6-2

3e prijs

Dronryp, Jorrit Nanninga, Jorn Lars van beem, Rick Minnesma
1e omloop Raerd 5-1 6-4
2e omloop Berlikum, 5-5 6-4
3e omloop, Franeker, 5 – 3 6-4
4e omloop, Tzum, 5 – 1 6 – 0
Halve finale verlies tegen Bitgum met 5- 3 6-0
 
St. Jabik, Bauke Triemstra, Verry van der Meer, Taeke Triemstra
1e omloop, Goutum 5 – 2 6 – 2
2e omloop, Harlingen, 5 – 2  6 – 2
3e omloop, Leeuwarden 5 – 4 6 – 4
4e omloop, staand nummer
Halve finale verlies tegen Minnertsga met 5 – 2 6-6

4e prijs

Hallum, Riemer Hoekstra, Hans de Vries, Erwin Hoekstra
1e omloop, Easterein 5 – 2 6-0
2e omloop, Bolsward 5 – 2 6-0
3e omloop, Heerenveen 5 – 0 6-6
 
Makkum, Jelle Attema, Hendrik Jan van der Velde, Klaas Pier Folkertsma
1e omloop, Bolsward 2 5-0 6-4
2e omloop, Leeuwarden 5 – 0 6-6
3e omloop, Sexbierum/Pietersbierum 5-4 6-4
Halve finale verlies tegen Bitgum 5-0 6-2
 
Tzum, Jorrit Palma, Frits Hoekstra, Steven Koster
1e omloop, Menaam 5- 2 6-2
2e omloop, Exmorra 5 – 3 6 – 6
3e omloop, Stiens 5 – 2 6 – 2
Halve finale Dronryp 1 – 5 6 - 0

FINALE

Minnertsga - Bitgum 4 - 5 2 - 6

Halve finale

48. St. Jabik - 03. Minnertsga 2- 5 6-6 
20. Bitgum - 41. Dronryp 1 5 - 3 6 -0 

Uitslagen 4e omloop

03. Minnertsga - 09. Hallum 5-0 6-2
20. Bitgum - 25. Makkum 5 - 0  6 - 2
33.Tzum - 41. Dronryp 1    1- 5 6-0
48. St Jabik staand nummer

Uitslagen 3e omloop

01. Witmarsum - 03. Minnertsga 2 - 5 2 - 6
09. Hallum - 12. Heerenveen 5 - 0 6 - 6
18. Easterlittens - 20. Bitgum 1- 5 2- 6
25. Makkum - 30. Sexbierum/Pietersbierum 5 - 4 6 - 4
33. Tzum - 35. Stiens 5-2 6-2
41.Dronryp 1 - 45.Franeker 1 5-3 6-4
48.Sint Jacob - 53.Leeuwarden 2 5-4 6-4

Uitslagen 2e omloop

55.Franeker  - 21.Witmarsum 0 - 5 4 - 6
03.Minnertsga - 5.Nijewier / Metslawier/ Oosternijkerk 5 - 1 6 - 4
08.Bolsward 1 - 9.Hallum 2 - 5 2 - 6
12 Heerenveen - 14.Herbaijum 5-2 6-0
15.Tzummarum - 18.Easterlittens 4-5 0-6
20.Bitgum 1 - 21.Dronryp 2 5-3 6-2 
23.Leeuwarden 1 - 25.Makkum 0-5 6-6
28.Huizum - 30.Sexbierum / Pietersbierum 0-5 0-6
31.Exmorra - 33.Tzum 3 - 5 6 - 6
35.Stiens - 38.Harlingen 5 - 5 6 - 4 
39.Berltsum - 41.Dronryp 1 5 - 5 4 - 6 
43.Reduzum - 45.Franeker 1 1 - 5 2 - 6
48.Sint Jacob - 49. Harlingen 5 - 2 6 - 2
52. Damwoude - 53. Leeuwarden 2  1 - 5 4 - 6
 

Uitslagen 1e omloop

01.Witmarsum - 02.Ingelum 5-0 6- 0
03.Minnertsga - 4.Moarre Lioessens 5-0 6-4
05.Niawier Metslawier Oosternijkerk - 06.Húns Lions 5- 1 6-6
07.Moarre -Lioessens  1 - 08.Bolsward 1 4-5 6-6
09.Hallum - 10.Easterein 5-2 6-0 
11.Franeker 3 - 12.Heerenveen 2 - 5 6 - 6
13.Goënga 1 - 14.Herbaijum 3 - 5 4-6 
15.Tzummarum -16.Winsum 5-4 6-4 
17.Sint Annaparochie - 18.Easterlittens 1-5 2-6
19.Bitgum 2 - 20.Bitgum 1 2-5 0-6
21.Dronryp 2 - 22.Reahus Turns 5-2 6-2
23.Leeuwarden 1 - 24.Weidum 5-0 6-2
25.Makkum - 26.Bolsward 2 5-0 6-4
27.Sneek 2 - 28.Huizum 0-5 2-6
29.Holwert 1 - 30.Sexbierum Pietsbierum 1-5 2-6
31 Exmorra - 32.Goënga 2 5-2 6-2
33.Tzum - 34.Menaam 5-2 6-2 
35.Stiens - 36.Arum 5-4 6-6
37.Holwert 2 - 38.Harlingen 1 - 5 2 - 6
39.Berltsum - 40.Arum 2 5-3 6-0
41.Dronryp 1 - 42.Raerd 5-1 6-4
43.Reduzum - 44.Deinum 5-4 6-6
45.Franeker 1 - 46.Marsum 5-1 6-0
47.Goutum - 48.Sint Jacobiparochie 1 2-5 2-6 
49.Harlingen 2 - 50.Sneek 1 4 - 5 0 - 6
51.Achlum - 52.Damwâld 5 - 5 2 - 6
53.Leeuwarden 2 - 54 Sint Jacobiparochie 2 5 - 1 6 - 2 
55.Franeker 2

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers