contact zoeken wedstrijden

Onbedreigde zege van Dronryp op NK Junioren

Tekst: Klaas Postma
Foto's Henk Bootsma

Voor het begin van het door Juwelier Kramer gesponsorde NK voor junioren (in de volksmond de Jong Nederland partij) was de vraag: ‘welk partuur kan Dronryp 1 van de overwinning afhouden?’ Na afloop luidde het antwoord ‘geen enkel partuur’. Jorrit Nanninga, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma hadden in de finale iets meer dan een half uur nodig om Ingelum (Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga) te verslaan. Uniek: in de halve finale stond Dronryp 1 tegenover Dronryp 2 dat kansloos was tegen de clubgenoten zodat Brent Timmerman, Bjorn Idsardi en Mark Minnesma met de derde prijs naar huis gingen.

Eerst ‘het-glas-is-half-leeg’ verhaal. Slechts 21 parturen op de lijst waarvan twee uit Dronryp. Nieuw kaatstalent diende zich vandaag niet aan en met name op het onderdeel tussenspel was het huilen met de pet op. Dan het ‘glas-is-half-vol’ verhaal. Prachtig kaatsweer, redelijk veel publiek en een prima winnaar. Ook aardig: 50 jaar geleden won Zweins de Jong Nederland partij. Een klein dorp en dus lang niet altijd bij machte om een partuur naar afdelingswedstrijden af te vaardigen. Vandaag stond Zweins met een duo op de lijst. Ze kwamen niet verder dan de eerste omloop maar historisch bekeken was het mooi dat Zweins mee kon doen.
 

DSC_2466

Kaatsgek dorp

Dronryp is een kaatsgek dorp. De opleiding en begeleiding is goed geregeld. Uiteraard moet je dan nog kaatsers met het nodige talent hebben maar in de loop van de jaren zijn er een groot aantal van die talenten geweest. Uiteindelijk betaalt het zich regelmatig uit met het winnen van (eerste) prijzen op allerlei wedstrijden.
De overwinning van Dronryp 1 was verdiend. Een compleet partuur waarin de taken goed verdeeld zijn. De mannen van Sjirk de Wal zijn geen seconde serieus in de problemen geweest. Men kan indien nodig schuiven met functies al was dat vandaag niet nodig. Bij veel andere parturen moet het in de regel veel te veel van één kaatser komen en dat wreekt zich op enig moment. Dronryp 1 was snel klaar met Leeuwarden (5-0). In de tweede omloop was Winsum de opponent. De Winsumers konden heel even aanklampen maar na spellen gelijk denderde Dronryp 1 door naar de zege.
In de derde omloop wachtte Tzum waar het te veel van Steven Koster moest komen. Zijn opslagmisser op 3-2 en 6-6 met een dikke kaats achter de hand was het begin van het einde. In plaats van 3-3 werd het 4-2 voor Dronryp 1 dat de klus daarna snel klaarde. Toen was het al zeker dat een partuur van Dronryp in de finale zou komen want in de halve finale was Dronryp 2 de tegenstander.

Brent Timmerman, Bjorn Idsardi en Mark Minnesma waren snel een illusie armer. Ze kregen 16 punten en geen bordje. In de finale was Dronryp 1 ook snel klaar met Ingelum met Jurrit Osinga als drijvende kracht. Hij leek uitgeblust. Aan de opslag lukte het niet meer en ook het perk van Ingelum kon Dronryp niet verontrusten. Na eersten gelijk pakte Ingelum nog 12 punten. Op 5-1 en 6-2 sloeg Jorn-Lars van Beem zijn partuur in de kransen door de bovenlijn te passeren.

Glansrijke overwinning

Brent Timmerman, Bjorn Idsardi en Mark Minnesma waren snel een illusie armer. Ze kregen 16 punten en geen bordje. In de finale was Dronryp 1 ook snel klaar met Ingelum met Jurrit Osinga als drijvende kracht. Hij leek uitgeblust. Aan de opslag lukte het niet meer en ook het perk van Ingelum kon Dronryp niet verontrusten. Na eersten gelijk pakte Ingelum nog 12 punten. Op 5-1 en 6-2 sloeg Jorn-Lars van Beem zijn partuur in de kransen door de bovenlijn te passeren.

Ingelum bereikte de finale door te winnen van Bitgum, St. Annaparochie en Franeker. Met name tegen Franeker stond Jurrit Osinga sterk te kaatsen. Dat deed Jan-Tymen Eisma van Franeker ook maar hij kreeg te weinig steun van zijn maten. Franeker pakte wel de nodige punten maar slechts 1 bordje. Een staand nummer leverde Ingelum een plek in de finale op.
Derde prijswinnaar Dronryp 2 kaatste de langste en ook spannendste partij van de dag. In de eerste omloop was Witmarsum de tegenstander. De partij was van dien aard dat er wel haast een 5-5 en 6-6 stand moest komen en dat gebeurde dan ook. Met een kaats op de middellijn sloeg Teun Westgeest de bal kwaad uit. Vervolgens bleef Dronryp 2 staan.

In de derde omloop knoeide Bolsward er op-en-uit lustig op los. Een kansloos verlies was het gevolg. Dat betekende in de halve finale een partij tussen dorps- en clubgenoten. Die partij werd door het eerste partuur van Dronryp glansrijk gewonnen zoals vandaag alle partijen door Dronryp 1 glansrijk werden gewonnen. De prijswinnende parturen gingen met fraaie bronzen beeldjes naar huis.

Cijfers & prijswinnaars

Prijswinnaars: 1. Dronryp 1 (Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma) 2. Ingelum (Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga); 3. Dronryp 2 (Brent Timmerman, Bjorn Idsardi en Mark Minnesma).
 
Cijfers Jong Nederland
Eerste omloop: 1. Bolsward – 2. Stiens 5-2 en 6-6; 3. Tzum – 4. Nijewier 5-1 en 6-0; 5. Zweins – 6. Makkum 3-5 en 4-6; 7. Leeuwarden – 8. Dronryp 1 0-5 en 0-6; 9. Winsum – 10. Arum 5-0 en 6-4; 11. Moarre – 12. Goënga 5-3 en 6-6; 13. Franeker – 14. Reduzum 5-3 en 6-0; 15. Sint Annaparochie – 16. Exmorra 5-2 en 6-0; 17. Ingelum – 18. Bitgummole 5-3 en 6-2; 19. Dronryp 2 – 20. Witmarsum 5-5 en 6-6 (Dronryp 2 wint); 21. Húns-Leons staand nummer. Tweede omloop: 21. Húns-Leons – 1. Bolsward 2-5 en 6-6; 3. Tzum – 6. Makkum 5-2 en 6-6; 8. Dronryp 1 – 9. Winsum 5-2 en 6-6; 11. Moarre - 13. Franeker 2-5 en 4-6; 15. Sint Annaparochie – 17. Ingelum 3-5 en 2-6; 19. Dronryp 2 staand nummer. Derde omloop: 19. Dronryp 2 – 1. Bolsward 5-3 en 6-2; 3. Tzum - 8. Dronryp 1 2-5 en 0-6; 13. Franeker - 17. Ingelum 1-5 en 0-6. Halve finale: 19. Dronryp 2 - 8. Dronryp 1 0-5 en 4-6. Finale: 17. Ingelum - 8. Dronryp 1 1-5 en 2-6.
 
 

Dronrijp NK Junioren

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers