contact zoeken wedstrijden

BLOG; Juwelier Kramer NK Junioren

Kopie van Kopie van Keatswike (Instagram-bericht) (Presentatie (169)) (1920 x 1080 px) (Bureaubladachtergrond)

Zaterdag 18 mei strijden de junioren om het Nederlandse Kampioenschap.
Vorig jaar ging Kaatsvereniging Exmorra er met de winst vandoor. In deze blog kunt u de uitslagen bij houden. 

Finale

17: Engelum - 08 Dronrijp 1 1-5 2-6

Rick, Jorrit en Jorn Lars. Foto Henk Bootsma
Rick, Jorrit en Jorn Lars. Foto Henk Bootsma

Halve finale

19: Dronrijp 2 - 08: Dronrijp 1 0-5 2-6

3e omloop

19. Dronrijp 2 - 01. Bolsward 5-3 6-2
03. Tzum - 08 Dronrijp 1 2-5 0-6
13. Franeker - 17 Engelum

2e omloop

21.Húns-Lions - 01. Bolsward 2-5 6-6
03. Tzum - 06. Makkum 5-2 6-6
08. Dronryp 1 - 09. Winsum 5-2 6-6
11. Morra Lioessens - 13. Franeker 2-5 4-6
15. Sint Anna Parochie - 17. Engelum 3-5 2-6
19. Dronrijp

1e omloop

01.Bolsward - 02.Stiens 5-2 6-6
03.Tzum - 04.Nijewier Metselawier Oosternijkerk 5-1 6-0
05.Zweins - 06.Makkum 3-5 4-6
07.Leeuwarden - 08.Dronryp 1 0-5 0-6 
09.Winsum - 10.Arum 5-0 6-4
11 Morra Lioessens - 12.Goënga 5-3 6-6
13.Franeker - 14.Reduzum 5-3 6-0
15.Sint Annaparochie - 16.Exmorra 5-2 6-2
17.Ingelum - 18.Bitgum 5-3 6-2
19.Dronryp - 20.Witmarsum 5-5 6-6
21.Húns-Lions

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers