contact zoeken wedstrijden

Twee op een rij voor trio Menno van Zwieten

Tekst; Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma

De tweede vrije formatiewedstrijd van het seizoen kreeg dezelfde winnaar als de eerste. In een warm St. Annaparochie kregen Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra de kransen omgehangen. In de finale kregen Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra geen bordje aan de telegraaf. De derde prijs was voor Bauke Triemstra, Laas-Pieter van Straten en Patrick Scheepstra.


Het kaatsseizoen is nog maar net los. Veel kaatsers zijn nog op zoek naar het goede ritme en de juiste vorm. Dat bleek ook in St. Annaparochie waar het bij een groot aantal kaatsers meer ‘neer’ was dan ‘op’. Een koning wordt altijd gekozen uit het winnende partuur. Als er een publieksprijs was geweest dan had in ieder geval Jorn-Lars van Beem hoge ogen gegooid.

DSC_7487

Tijdsklok

Een noviteit was de tijdklok. Er staan twee exemplaren op de bovenlijn die aangeven wanneer een pauze tussen de partijen door is afgelopen en wanneer de kaatspartij moet beginnen. Het doel is om wedstrijden sneller te laten verlopen. De finale was om 16.30 uur afgelopen maar werd ook in een half uur beslist. De kaatsdag begon om 11.00 uur. Bij sommige verenigingen is dat een uur later en bij een lange finale is het maar de vraag of het lukt om voor 18.00 uur klaar te zijn. De tijd zal het leren om er maar een kleine woordgrap van te maken.

DSC_8278

Kaatswonder

De heren Van Zwieten, Van Popta en Steenstra hadden in de eerste omloop een hele kluif aan Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma. Tjisse Steenstra was in het achterperk niet geweldig op dreef. Gelukkig was er Gabe-Jan van Popta die prima uit stond te slaan. En dan is er altijd nog de totaalopslag van het duo Van Zwieten-Steenstra verreweg het belangrijkste wapen dat men in huis heeft.
Na drie eersten gelijk was er de beslissende versnelling. Na 5-3 werd het nog wel 5-4 maar op 5-4 en 6-2 sloeg Gabe-Jan van Popta de bal tot in het perk terug. Op de tweede lijst met als inzet een plek in de finale door een staand nummer konden Daniël Iseger, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra geen tegenstand van betekenis bieden. Hun opslag was het zorgenkindje en het perk was niet in staat om dat te compenseren. Op 5-2 en 6-6 miste Erwin Zijlstra het perk.

Dat het partuur van Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra in de finale stond was een kaatswonder op zich. In de eerste omloop tegen Johannes van der Veen, Hendrik-Jan van der Velde en Sjoerd de Jong liep het aan de opslag voor geen meter. Alle drie de heren verschenen op gezette tijden aan de stuit maar een goede combinatie werd niet gevonden. Op 5-2 en 6-0 leek verlies aanstaande. Léék want Johannes van der Veen zakte vanaf de stuit door het ijs. Het werd 5-3 en andermaal kwamen Van der Veen en zijn maten op een 6-0 voorsprong maar weer was het niet genoeg voor de winst.
Uiteindelijk werd het vijf eersten gelijk en toen hadden Van der Veen en zijn maten op 6-4 de winst voor het grijpen. Johannes van der Veen hoefde in het tussenspel de bal alleen maar tot voor de kaats te retourneren maar sloeg mis om vervolgens met alle hout aan de telegraaf het perk te missen. In de tweede omloop waren Remmelt
Bouma en Allard Hoekstra te vrijgevig aan de stuit en daar kon Rick Minnesma die de geblesseerd uitgevallen Kevin-Jordi Hiemstra was komen vervangen niets aan veranderen.

In de halve finale tegen Bauke Triemstra, Laas Pieter van Straten en Patrick Scheepstra kregen Bergsma en zijn maten de overwinning in de schoot geworpen. Bauke Triemstra en Patrick Scheepstra misten het perk veel te vaak waar Marten Bergsma en Jorn-Lars van Beem dat juist niet deden. Op 5-2 en 6-0 plaatste Marten Bergsma een zitbal.
De finale was in een half uur afgelopen. Marten Bergsma had wat te veel missers en zijn perk wist de bovenlijn niet te vinden. Toen Bergsma op 2-0 en 6-6 het perk miste was het snel gebeurd. Menno van Zwieten en Tjisse Steenstra plaatsten een aantal zitballen en Gabe-Jan van Popta sloeg een paar keer boven. Voor het laatst op 5-0 en 6-4.

Laas Pieter van Straten was de vervanger van Dylan Drent en pakte met Bauke Triemstra en Patrick Scheepstra de derde prijs. Daar was de overwinning op Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar voldoende voor. Van Straten stond goed te kaatsen, Bauke Triemstra en Patrick Scheepstra deden het prima vanaf de stuit. Met name Pieter-Jan Leijenaar had zijn dag niet en dat werd door Triemstra en zijn maten goed uitgebuit. Op 5-2 en 6-0 was de zitbal van Bauke Triemstra genoeg voor een plek in de halve finale.

In die halve finale was er van de goede vorm aan de opslag opeens weinig meer over en dat leidde tot een kansloos verlies tegen de latere premiewinnaars.

Uitslag & cijfers

Uitslag:
1. Menno van Zwieten (Heerenveen), Gabe Jan van Popta (Bolsward) en Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning); 2. Marten Bergsma (Minnertsga), Jorn Lars van Beem (Dronryp) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Laas Pieter van Straten (Stiens) en Patrick Scheepstra (Franeker).

Cijfers Sint Annaparochie
Eerste omloop: 1. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra (2e omloop Rick Minnesma) – 2. Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Willem Heeringa; 3. Johannes van der Veen, Hendrik Jan v.d. Velde en Sjoerd de Jong – 4. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra 5-5 en 6-6 (partuur Bergsma wint); 5. Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma – 6. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra 4-5 en 2-6; 7. Paul Dijkstra, René de Haan en Riemer Hoekstra – 8. Daniël Iseger, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 2-5 en 6-6; 9. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar – 10. Bauke Triemstra, Laas Pieter van Straten en Patrick Scheepstra 2-5 en 0-6.
Tweede omloop: 1. Remmelt Bouma c.s. - 4. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 0-6; 6. Menno van Zwieten c.s. - 8. Daniël Iseger c.s. 5-2 en 6-6; 10. Bauke Triemstra c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Bauke Triemstra c.s. - 4. Marten Bergsma c.s. 2-5 en 0-6; 6. Menno van Zwieten c.s. staand nummer. Finale: 6. Menno van Zwieten c.s. 4. Marten Bergsma c.s. 5-0 en 6-2.

DSC_8276

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers