contact zoeken wedstrijden

Eerste exemplaren Keatsfreon voor PC-winnaars 1966

 
In Grand Café It Reade Hynder in Wommels werd op vrijdag 22 maart De Keatsfreon 2024 gepresenteerd en voorzitter Saakje Lettinga reikte een meervoud aan eerste exemplaren uit aan het drietal Rienk de Groot, Gerrit de Jong en Dirk Talsma. De PC-winnaars van 1966 met De Jong als koning.

DSC_7457

Tekst Rynk Bosma
Foto's Henk Bootsma
Album klik HIER
 
Wommels - Er moesten stoelen bij in Grand Café It Reade Hynder in Wommels voorafgaande aan de presentatie van De Keatsfreon 2024. Dat had volgens secretaris Roel Venema te maken met een aankondiging in Van Wad tot Stad dat iedereen welkom was bij de presentatie. Terwijl het in principe alleen voor genodigden is.
 
Het driekoppige bestuur van de stichting ‘De vrienden van het kaatsmuseum’ die De Keatsfreon uitgeeft kent al geruime tijd dezelfde samenstelling. Met Saakje Lettinga als voorzitter. Met Roel Venema als secretaris en met Lammert Leeuwen als ledenadministrator. En elke keer als er afscheid wordt genomen van een vrijwilliger, valt de stabiliteit van deze samenstelling nog meer op.
 
Het afscheid betrof deze keer Anneke Westra die na acht jaar trouwe dienst aan De Keatsfreon stopt als redacteur. Dit jaar schreef zij het voorwoord, de rubriek Klassementswinnaars 2023 en samen met Erik Lourens de Kaatskroniek 2023. Dit jaar dus voor het laatst en dan is een dankwoord van Lettinga op zijn plek.
 
In een variant op de categorie ‘pub quiz’ stelde Lettinga een vraag aan klassementsleider Taeke Triemstra die uiteindelijk het antwoord schuldig moest blijven. En dat zegt wat, want meestal is een druk op de knop voldoende om Taeke standen, jaartallen en cijfers te laten produceren. Nu was het antwoord ‘Ik tink dat it west hat mei Daan’. De vraag van Lettinga was ‘Wannear hasto dyn earste krânse yn Doanjum wûn?’ Fout antwoord!! Het was in 2000 bij het ‘pearkekeatsen’ en Taeke won toen met Rita de Valk. ‘Oh ja, dy koe wol wat keatse’, zo wist Taeke nog.
 
Een originele manier om toch nog wat toe te voegen dat niet bekend is aan het omvangrijke kaatsoeuvre van Taeke. Misschien geldt dat ook voor de nieuwe stap die Taeke maakt. Hij gaat namelijk een dag werken of werkt al een dag in de week bij ‘hait’ Reinder als wantenmaker en werkt om die reden een dag per week minder bij Hellema Hallum.

Drie eerste exemplaren voor de PC-winnaars van 1966 dus, het op een na oudste, nog complete, winnende PC-partuur. Het drietal De Groot, De Jong en Talsma moet wat dat betreft de winnaars van 1964 – Rienk de Groot, Sjoerd Heeringa en Johan Halbesma - nog voor zich dulden als het oudste winnende PC-partuur.
 
Een bijeenkomst in huize Westra na een vraag van Bouke Poelsma aan Johannes Westra. ‘De dames wienen der ek by’, zo vermeldde Westra die even het woord vroeg. En nog altijd ‘smeult het rode vuur’ bij Westra als hij het over maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Het voorbeeld van de eveneens ‘rode’ Jan Rodenhuis als een voorbeeld in de verte. Rienk de Groot die vanuit Harlingen naar LKC kwam. ‘Rienk wie wat âlder as my en ús heit wie in fan fan Rienk. Rienk wie ien fan mei beide fuotten op ‘e grûn. Gerrit wie de keatser mei altiten it petsje op. In geweldige foarynse en nea lêst fan it skouder hân. Durk wie ien fan de bêste achterynsen fan doe. Linkshandich, en as hy min wie, wie hy dochs noch goed.’
 
Dat laatste was een verwijzing naar het constante en stabiele niveau van de Weidumer. Dat De Jong koning werd in 1966 kwam door zijn tweede opslag. ‘De kracht lei doe by ús yn it perk’, zo werd gezegd. Tien keer deed het formatiepartuur in deze samenstelling mee, vijf keer werd er een krans gewonnen. En dat ondanks de achilleshiel van die tweede opslag. Overigens ook de reden dat het partuur uit elkaar ging.
 
In De Keatsfreon 2024 dus het verhaal van die PC. Het is één van de elf verhalen uit het magazine dat een keer per jaar verschijnt. Te veel om in een paar alinea’s af te doen. Dat verdienen de redacteuren ook niet dus inhoudelijk later meer

DSC_7480

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers