contact zoeken wedstrijden

Verplichte nul - meting handschoenen rankingspelers

Nulmeting

Vorig seizoen is de handschoenen controle opnieuw geintroduceerd. Keuringen hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden binnen de hoofdklasse. 

Komend kaatsjaar doen we hier een stapje boven op.
Het doel; een gelijk speelveld voor alle spelers. 

Nulmeting
De eerste stap die gezet wordt is een verplichte nulmeting voor de handschoenen van rankingspelers. Ook de spelers die overwegen de tweede of derde cyclus in te stappen worden verzocht te komen.

Tijdens de nulmeting wordt de handschoen gekeurd en daarnaast gecheckt of geregistreerd in het systeem. 

De metingen vinden plaats op maandag 8 april en maandag 15 april in Franeker. 

Veldkeuringen
Gedurende het seizoen vinden geregeld veldkeuringen plaats. De handschoencommissie is uitgebreid met nieuwe gezichten. 

We gaan er vanuit dat alle spelers die mee (willen) doen op de  ranking  de handschoen aanbieden tijdens een van de 0- metingen.

Vragen
Voor vragen is Willem Miedema op het bondsbureau de contactpersoon. 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers