contact zoeken wedstrijden

Decembereditie Keats! online

Normaal gesproken ontvangt ieder lid van de KNKB jaarlijks drie keer het magazine Keats! De laatste editie in deze serie valt traditiegetrouw rond de feestdagen in de december.  Waar de december editie van de Keats! voorheen als printversie werd verspreid, is er nu voor gekozen om het online beschikbaar te maken. Het magazine zal gepubliceerd en verzonden worden in een online blader PDF.

Sterk gestegen kosten

Deze online versie is een gevolg van de sterk gestegen kosten: de prijzen voor papier, inkt, verpakkingskosten en transport zijn enorm gestegen. Door deze hoge kosten in combinatie met de toegenomen inflatie was de begroting niet meer sluitend te maken. Na twee edities zaten we qua kosten al op het bedrag wat voor 2023 was begroot. Daarom is besloten om de fysieke druk en verspreiding van de laatste editie te schrappen.
Een digitaal magazine is uiteraard duurzamer dan het verspreiden van duizenden printmagazines. Uit eerdere onderzoeken weten we dat de printversie (nog) duidelijk de  voorkeur heeft bij onze leden. De veelal jongere lezer is in veel gevallen minder negatief over een onlineversie maar dat het ontvangen van een gedrukte Keats! wordt gewaardeerd is duidelijk.

Geef het juiste emailadres door

Om de online versie van de Keats! per mail te ontvangen is het belangrijk dat het juiste e-mailadres is doorgegeven aan de vereniging waar u lid van bent. Uiteraard is de decembereditie ook op de website van de KNKB te lezen. 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers