contact zoeken wedstrijden

Sinterklaaspartij kabouters; Een groot feest!

Foto Lieuwe Bosch
Album
klik hier

Na de welpen waren zondag 3 december de kabouters aan de beurt voor hun Sinterklaaspartij. Gespannen koppies bij binnenkomst. Nog nooit in zo'n grote zaal gekaatst, lang niet meer geoefend en zou Sinterklaas ook komen?

De stress was er snel af. Gezellige sinterklaasmuziek klonk door de en iedereen kaatste tegen leeftijdsgenoten. 

Alle beginnende kabouters waren ingedeeld op geboortejaar
Poule Pepernoot waren de kinderen uit 2017
Poule Marsepein, geboren in 2016-2015
Poule Chocolade, geboortejaar 2014
Poule Ozosnel, de gevorderde kabouters

De uitslagen!

Poule Pepernoot
1; Idsert Stenekes & Tys van Wijngaarden
2; Eelke Germ Visser & Ruben Tolsma
3; Ydwer Visser & Nyke Geertsma

Poule Chocolade
1; Rowan Gilliam & Lieuwe Greidanus
2; Ella Postma & Marylse Hiemstra
3; Dean Boonstra & Nigel Haitsma

Poule Marsepein
1; Jilmar Merkus & Hylke Jansen
1; Lotte Bakker & Jildou Tolsma
3; Herre Dijkstra & Jilke Hoekstra
3; Melle Wiersma & Ids Politiek

Poule Ozosnel
1: Niek Thomas Algra & Hielke Wybe Hoornstra
2; Jurrit Reitsma & Ties Kingma
3; Riemer Visser & Thieme Boonstra
4; Sipke Piersma & Tjalling Sietsma

Een speciaal woord van dank aan Wybe Visser, Otte Algra, Harmen Zuidema, Hendrik Tolsma, Baukje de Vries en Pieter Veenstra. Het zelfde geldt voor Lieuwe Bosch,  Petra Hemstra, Sinterklaas en zijn Pieten!

Tot volgend jaar!


 

Winnaars poule Ozosnel.
Winnaars poule Ozosnel.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers