contact zoeken wedstrijden

Uitslagen Sinterklaaspartij welpen

Foto-album Lieuwe Bosch

De vierde sinterklaaspartij stond zondag gepland in de Trije.
90 welpen pakten hun tas en zochten hun handschoen weer op. Een prachtig aantal waar we trots op zijn!

In de ochtend de welpen meisjes, in de middag de welpen jongens.
In beide categorieen konden alle kinderen deelnemen. Zowel AB, als CD niveau. 

De meisjes kaatsten een individueel klassement met drie keer een andere maat.
Tegen het einde van de wedstrijd stapte Sinterklaas met 2 Pieten binnen.
Ze keken naar prachtige wedstrijden en deelden samen met Wybe Visser de prijzen uit.

Dit waren de prijswinnaars:

Welpen meisjes ; individueel klassement

AB categorie
1: Marte Wassenaar
2: Iris Tolsma
3: Mirthe Goodijk
4: Amy Gilliam

CD categorie
1: Benthe Jilderda
2: Lyanne Hoitema
3: Elle Flisijn
4: Lianne Tolsma

 

Winnaars Welpen meisjes.
Winnaars Welpen meisjes.

Welpen jongens

De jongens kaatsten in een lijst.
34 talenten in de AB categorie en 23 toppers in de CD groep. 

Sinterklaas startte de wedstrijd samen met zijn pieten op.
Onderstaande kinderen pakten de prijzen

Categorie AB
1; Hielke Huizenga
Jelke Siebesma
Ferre Westra
2; Gerlof Schuiling
Jesse de Haan
3; Bas Haaksma
Tymen Stenekes

Verliezersronde
1; Alex Boonstra
Stijn Haaksma
Redmer v Dijk

2;Hendrik Arjen Alkema
Kas Andringa
Hendrik Hoekstra

Categorie C-D
1; Yaniek Miedema
Mebius Hettinga
Jasper Brunia

2; Danny Heilig
Johannes Heerma
Abe Kamstra

Verliezersronde
1; Geert Groothof
Ids v Wijngaarden
Redmer Politiek

2; Syan Bults
Sven Sybesma
Wybren Politiek

Winnaars welpen jongens CD
Winnaars welpen jongens CD
Welpen jongens AB.
Welpen jongens AB.

We danken alle deelnemende kinderen voor de sportieve strijd. Ook ouders en belangstellenden die ons geholpen hebben.
Otte Algra en Harmen Zuidema als jeugdscheidsrechters en Wybe Visser voor de algehele enthousiaste wedstrijdleiding!

Zondag 3 december komen de kabouters in actie, wil je nog meedoen? Opgeven kan tot dinsdagavond 28 november, 20.00 uur. 

 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers