contact zoeken wedstrijden

Kaatsseizoen 2023 eindigt op Aldehoupartij in stijl (update foto albums toegevoegd)

Tekst: Klaas Postma
Video: KNKB Media
Foto's: Henk Bootsma
Album Henk Bootsma
Album Henk Haar

De hoofdklasse kaatsers deden voor de tweede keer dit jaar LKC Sonnenborgh aan en dan weet de liefhebber het: de Oldehovepartij. De herfst komt eraan, het kaatsseizoen gaat definitief de boeken in. De finalisten gaven het publiek een mooie toegift. In de finale werd de bal maar liefst twintig keer over de bovenlijn geslagen. Daar stonden maar acht opslagmissers tegenover. En de overwinning ging naar Marten Bergsma, Gabe-Jan van Popta en Hendrik Kootstra. De tweede prijs was voor Peter van Zuiden, Taeke Triemstra en Hans Wassenaar en de derde prijs ging naar Bauke Triemstra, Renze Hiemstra en Willem Heeringa.

Lukt het hem of lukt het hem niet? Dat was de vraag voorafgaand aan de finale. Hans Wassenaar had de Oldehovepartij niet op zijn erelijst staan en dat gold ook voor de winst in het puntenklassement. Bij een overwinning had Wassenaar beide op die erelijst kunnen bijschrijven. Dat lukte uiteindelijk niet, maar daar staat tegenover dat hij wel in het bezit is van het ‘klaverblad van vier’ en dan bevind je je in een select gezelschap. Winst op de Freule, de Jong Nederland, de Bondspartij en de PC dat is in totaal dertien kaatsers gelukt. Hans Wassenaar is de laatste kaatser die dat tot nu toe heeft gepresteerd. Nog los van andere grote partijen die Hans Wassenaar heeft gewonnen.

In de finale was zes keer opgeslagen en toen hadden alle vier perkspelers al een keer de bovenlijn gepasseerd. Het was de opmaat naar vuurwerk vanuit beide perken. Peter van Zuiden had in de vier gespeelde partijen amper een bal buiten de perklijnen maar zijn opslagmisser op 2-2 en 6-6 betekende een 3-2 achterstand waarna Gabe-Jan van Popta op de volgende 6-6 de opslagbal van Van Zuiden over de bovenlijn knalde: 4-2.

Het werd 4-3 en toen werd Hans Wassenaar iets te gretig, althans zo leek het. Een buitenslag en drie kwaadslagen leverde Bergsma en zijn maten een 5-3 voorsprong op. In het volgende eerst werd het 6-2, Triemstra sloeg boven, Bergsma miste het perk maar diezelfde Marten Bergsma zette daarna definitief een streep onder de partij en daarmee ook onder het kaatsseizoen door een zitbal te plaatsen.

Shirt Hendrik Sweering

Bergsma, Van Popta en Kootstra begonnen hun kaatsdag met een simpele overwinning op Haye Jan Nicolay, Gerben de Boer en Jan Tymen Eisma die maar 1 bordje aan de telegraaf kregen. In de tweede omloop boden Menno van Zwieten, Hessel Postma en Rick Minnesma meer tegenstand. Die kwamen na een 5-2 achterstand terug tot 5-4 waarna Menno van Zwieten op 6-2 het perk miste. Een staand nummer hield een plek in de finale in.

Van Zuiden, Triemstra en Wassenaar hadden in hun eerste partij ook weinig te duchten van hun tegenstanders Tjisse Steenstra, Tsjerk Elsinga en Evert Pieter Tolsma die snel richting de kleedkamers konden. In de tweede omloop tegen Gert-Anne van der Bos, Allard Hoekstra en Jurrit Osinga plaatste Van der Bos een aantal prachtige zitballen maar dat kon een nederlaag niet voorkomen. Op 5-2 en 6-6 sloeg Taeke Triemstra royaal boven.

In de halve finale konden Bauke Triemstra, Renze Hiemstra en Willen Heeringa het tot 3-2 nog bijbenen maar toen Peter van Zuiden op 3-2 en 6-2 een zitbal plaatste was het snel gebeurd. Op 5-2 en 6-0 passeerde Taeke Triemstra de bovenlijn.
Bauke Triemstra, Renze Hiemstra en Willem Heeringa hadden aan een zege op Steven Koster, Jorn Lars van Beem en Riemer Hoekstra genoeg voor het winnen van de derde prijs. Steven Koster had zijn dag niet en lag op 5-3 en 6-6 maar weer eens met de juiste richting overhoop.

Ondanks het miezerige weer was er vrij veel publiek in Leeuwarden aanwezig. Dat publiek kon ook naar de dames hoofdklassers kijken. De toeschouwers die daar voor kozen kregen ook een leuke uitsmijter: beide halve finales eindigden op 5-5 en 6-6 net als de partij om de derde prijs. In de finale lukte het net niet: 5-5 en 6-4.
Niet alleen het kaatsseizoen 2023 zit en nu op dat geldt ook voor het kaatsen van Hans Wassenaar, Renze Hiemstra, Evert Pieter Tolsma en voor scheidsrechter Hendrik Sweering. Daar werd door LKC terecht bij stil gestaan.
 
Uitslag Oldehovepartij: 1. Marten Bergsma (Minnertsga), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Hendrik Kootstra (Minnertsga) (koning); 2. Peter van Zuiden (Bolsward), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 3. Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Renze Hiemstra (Deinum) en Willem Heeringa (Tzummarum).
 
 
 
Cijfers. Eerste omloop: 1. Remmelt Bouma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra – 2. Gert-Anne van der Bos, Allard Hoekstra en Jurrit Osinga 5-5 en 0-6; 3. Peter van Zuiden, Taeke Triemstra en Hans Wassenaar – 4. Tjisse Steenstra, Tsjerk Elsinga en Evert Pieter Tolsma 5-1 en 6-6; 5. Marten Bergsma, Gabe-Jan van Popta en Hendrik Kootstra – 6. Haye Jan Nicolay, Gerben de Boer en Jan Tymen Eisma 5-1 en 6-6; 7. Menno van Zwieten, Hessel Postma en Rick Minnesma – 8. Auke Boomsma, Hendrik Jan van der Velde en Pieter Jan Leijenaar 5-4 en 6-4; 9. Steven Koster, Jorn Lars van Beem en Riemer Hoekstra – 10. Bauke Triemstra, Renze Hiemstra en Willem Heeringa 3-5 en 6-6.
 
Tweede omloop: 2. Gert-Anne van der Bos c.s. - 3. Peter van Zuiden c.s. 2-5 en 6-6; 5. Marten Bergsma c.s. - 7. Menno van Zwieten c.s. 5-4 en 6-2; 10. Bauke Triemstra c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Bauke Triemstra c.s. - 3. Peter van Zuiden c.s. 2-5 en 0-6; 5. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Finale: 5. Marten Bergsma c.s. - 3. Peter van Zuiden c.s. 5-3 en 6-6.

Finale Oldehovepartij 2023 (live uitgezonden)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers