contact zoeken wedstrijden

Menno van Zwieten koninklijk in Marsum!

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Merke in Marsum en dus kaatsen bij kaatsvereniging ‘Foarút’. Op de achtergrond van het kaatsveld zie je de skyline van Leeuwarden waar de heren hoofdklassers volgende week zondag hun laatste wedstrijd van het seizoen afwerken. In Marsum kwam het meest complete partuur van de lijst in de kransen. Menno van Zwieten, Allard Hoekstra en Hendrik Kootstra lieten in de finale André van Dellen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma op precies de helft staan. De derde prijs was voor Peter van Zuiden, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar.

Het seizoen zit er dus bijna op en dat lijkt voor in ieder geval een deel van het kaatspeloton geen ramp te zijn. ‘De ein yn ‘e bek’, dat idee kreeg de toeschouwer in Marsum. Het was te vaak plichtmatig en echt spannend werd het veelal ook niet. Het partuur dat als eerste op de lijst stond mocht als laatste naar voren komen bij de prijsuitreiking en dan krijg je de kransen omgehangen.

Menno van Zwieten sloeg de hele dag uitstekend op. Dat was niet voor het eerst dit jaar maar vaak werd het sterke opslaan niet beloond met het winnen van een prijs. In Marsum  was het zondag wel raak. Van Zwieten werd goed ondersteund door Allard Hoekstra die zijn paadje keurig schoonveegde en door Hendrik Kootstra die zelden of nooit een onvoldoende scoort en ook nu weer een ruime voldoende haalde. Die totaalcombinatie was voor de rest van het deelnemersveld te veel van het goede.

Van Zwieten en zijn maten wonnen makkelijk van Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Riemer Hoekstra en nog makkelijker van Tjisse Steenstra, Hendrik Jan van der Velde en Jurrit Osinga. In de halve finale verging het Peter van Zuiden, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar al niet veel beter. Toen dat partuur het eerste bordje aan de telegraaf kreeg hadden Van Zwieten c.s. er al vier. Ook hier was het vervolgens snel gedaan. Op 5-2 en 6-4 sloeg Allard Hoekstra zijn partuur naar de finale door de kaats te passeren.

In de finale troffen Van Zwieten c.s. André van Dellen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma. Van Beem en Minnesma rammelen al stevig aan de hoofdklassedeur. Het is zo langzamerhand de gewoonte dat kaatsers die op de Freulepartij goed presteren al gauw worden betiteld als de nieuwe Saakstra’s, Fabers, Brandsma’s, Triemstra’s of Van der Bossen in spé. De praktijk is vaak een stuk weerbarstiger. Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma zijn gelukkig boven komen drijven en lieten zich vandaag ook weer van een goede kaatskant zien.

Eén van de toeschouwers was good-old Wiep van Wieren die ooit zei ‘as it net rint moast wat oars besykje’. André van Dellen zijn opslag liep in de eindstrijd niet naar behoren en dus werd er inderdaad ‘wat oars besocht’. Van Beem nam de eerste opslag voor zijn rekening en Minnesma de tweede. Het was het proberen waard maar de overwinning kwam niet in zicht. De zitbal van Menno van Zwieten op 4-3 en 6-4 was de ‘Vorendscheidung’. Op 5-3 en 6-4 was de opslagbal van Van Zwieten te veel voor Jorn Lars van Beem.

André van Dellen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma hadden in de eerste omloop nogal wat te stellen met Remmelt Bouma, Gabe-Jan van Popta en Willem Heeringa. Die kwamen met 3-2 voor te staan maar maakten daarna met name op de belangrijke standen dure fouten. Op 5-4 en 6-4 plaatste André van Dellen een zitbal. In de tweede omloop met als inzet een plek in de finale waren Auke Boomsma, Kees van der Schoot en Hans Wassenaar de tegenstanders. Die verloren de partij eigenlijk al in de eerste twee eersten.

Een voorsprong in punten werd tot twee keer verspeeld waarna Hans Wassenaar op 6-6 een kleine kaats niet kon nemen en Auke Boomsma op de volgende 6-6 het perk miste. Van Dellen c.s. namen de presentjes in dank aan en denderden door naar een 5-2 en 6-2 zege. Een staand nummer betekende een plek in de eindstrijd.
 
 
Peter van Zuiden, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar hadden aan de overwinning op de gebroeders Triemstra (Bauke en Taeke) en Evert Pieter Tolsma al genoeg om zich in de prijzen te kaatsen. Evert Pieter Tolsma bleef tot drie keer toe op 6-6 in gebreke. Voor het laatst op 5-3 en 6-6. Dat betekende voor Taeke Triemstra dat hij dit jaar de grens van 900 punten niet meer kan bereiken. Hij staat op 896 punten en zal dus tot volgend jaar moeten wachten om dat als eerste kaatser in de historie te presteren.

Uitslag Marsum: 1. Menno van Zwieten (Heerenveen) (koning), Allard Hoekstra (Franeker) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 2. André van Dellen (Berltsum), Jorn Lars van Beem (Dronryp) en Rick Minnesma (Dronryp); 3. Peter van Zuiden (Bolsward), Hessel Postma (Winsum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra).
 
 

Samenvatting finale en reacties van Allard Hoekstra en Jorn-Lars van Beem

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers