contact zoeken wedstrijden

Laatste vrije formatie wedstrijd prooi voor Steenstra c.s.

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Martin de Jong

Kaatsvereniging ‘Jan Reitsma’ uit Pingjum had vandaag de laatste vrije formatiewedstrijd van dit seizoen op het programma staan. De twee succesvolste formaties van dit jaar haalden de finale waarin Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar het partuur van Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra aan de zegekar bonden. De derde prijs was voor Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra die in de halve finale werd vervangen door Hendrik Kootstra.

Het was prima kaatsweer en de entourage in Pingjum was dik in orde. De trefwoorden waren ‘blessureleed’, ‘uiteraard’ en ‘wisselvallig’.  Blessureleed was er bij Patrick Scheepstra die na de eerste omloop niet verder kon en zich in de halve finale liet vervangen door Hendrik Kootstra. Blessureleed was er ook bij Gert Anne van der Bos die fantastisch stond op te slaan maar halverwege de finale dusdanig last kreeg van een blessure die hij bij het kaatsen in Dokkum heeft opgelopen dat hij verder moest als balkeerder.

Het woord ‘uiteraard’ was van toepassing op de beide finalisten die je daar op grond van de wedstrijdlijst en de prestaties van dit kaatsjaar zou mogen verwachten. ‘Wisselvallig’ was het de hele dag ook, te veel opslagfouten en de uiteindelijke winnaars die in de tweede omloop overschakelden op plan B om een achterstand om te buigen in een overwinning.
De eerste partij van de eerste omloop was direct de langste en de spannendste van de dag. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra wisten nipt te winnen van Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar. Gert Anne van der Bos gaf een masterclass in opslaan waarvan Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Willem Heeringa het slachtoffer werden. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar wonnen zonder veel moeite van Steven Koster, Kees van der Schoot en Rick Minnesma en Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra waren meteen verzekerd van een prijs door André van Dellen, Daniël Iseger (die Pieter Jan Plat verving) en Jurrit Osinga te verslaan.

In de tweede omloop deed Gert Anne van der Bos het nog eens dunnetjes over. Marten Bergsma, zijn opponent aan de opslag, deed het ook niet slecht maar Van der Bos was nog beter in vorm vanaf de stuit. Op 4-1 en 6-6 sloeg Van der Bos zowaar eens buiten en toen Erwin Zijlstra daarna op 6-4 de kaats niet voorbij sloeg was het 4-3 en leek het spannend te worden. Léék want Van der Bos stelde snel orde op zaken. Op 6-0 en 6-4 was hij maar weer eens trefzeker waarmee de halve finale was bereikt.

In diezelfde tweede omloop leken Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma op weg naar een stunt door tegen Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar een 3-0 voorsprong te nemen. Steenstra c.s. schakelden over op plan B: Hiemstra mocht verder als balkeerder, Wassenaar verhuisde naar het voorperk en Steenstra nam het achterperk voor zijn rekening. Of het daardoor kwam valt moeilijk aan te geven maar feit is wel dat Steenstra en zijn maten in één ruk doordenderden naar de zege. Op 5-3 en 6-2 plaatste Tjisse Steenstra een zitbal en dat betekende een staand nummer en een plek in de finale.

In de halve finale kwam Hendrik Kootstra de geblesseerd uitgevallen Patrick Scheepstra vervangen. Met Haye Jan Nicolay en Hessel Postma nam hij het op tegen Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Van der Bos had in deze partij minder zitballen en wat meer opslagmissers maar de overwinning kwam geen seconde in gevaar. Na 4-1 werd het 4-3 maar daar zou het bij blijven. Op 5-3 en 6-4 miste Haye Jan Nicolay het perk.
In de finale dus Steenstra, Hiemstra en Wassenaar tegen Van der Bos, Triemstra en Zijlstra. Het partuur van Steenstra had acht zeges geboekt in de vrije formatie en het partuur van Van der Bos vier. Het partuur van Tjisse Steenstra kwam uiteindelijk op negen overwinningen. Halverwege de finale speelde de blessure Gert Anne van der Bos dusdanig parten dat hij zich genoodzaakt zag de eerste opslag over te geven aan Erwin Zijlstra. De tweede opslag kwam in handen van Taeke Triemstra. De buitenslag van Erwin Zijlstra op 3-3 en 6-0 was voor zijn partuur het begin van het einde. Het werd 5-3 waarna Erwin Zijlstra op 6-4 het perk miste.

Taeke Triemstra pakte in Pingjum twee punten. Zijn totaal komt daarmee op 896. Het is voor Taeke Triemstra mogelijk nog dit jaar de eerste kaatser te worden die de grens van 900 punten slecht. Tijdens de laatste twee wedstrijden (Marsum en Leeuwarden) worden de parturen door het lot samengesteld. Triemstra zou dus op het veld waar hij eerder dit jaar Piet Jetze Faber inhaalde ook die tweede mijlpaal kunnen bereiken.
 
Uitslag Pingjum: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Gert Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Haye Jan Nicolay (Britsum), Hessel Postma (Winsum) en Patrick Scheepstra (Franeker) in de halve finale vervangen door Hendrik Kootstra (Minnertsga).
 
Pingjum in cijfers. Eerste omloop: 1. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra – 2. Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 5-5 en 6-4; 3. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 4. Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Willem Heeringa 5-3 en 6-2; 5. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar – 6. Steven Koster, Kees van der Schoot en Rick Minnesma 5-2 en 6-4; 7. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma – 8. Johannes van der Veen, René de Haan en Kevin Jordi Hiemstra 5-3 en 6-6; 9. André van Dellen, Daniël Iseger (voor Pieter Jan Plat) en Jurrit Osinga – 10. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra 4-5 en 6-6. Tweede omloop: 1. Marten Bergsma c.s. – 3. Gert Anne van der Bos c.s. 3-5 en 4-6; 5. Tjisse Steenstra c.s. – 7. Remmelt Bouma c.s. 5-3 en 6-2; 10. Haye Jan Nicolay c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Haye Jan Nicolay c.s. – 3. Gert Anne van der Bos c.s. 3-5 en 4-6; 5. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 5. Tjisse Steenstra c.s. – 3. Gert Anne van der Bos c.s. 5-3 en 6-4.
 

Pingjum winst Martin de Jong

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers