contact zoeken wedstrijden

Afscheid perkduo Hiemstra-Wassenaar in gouden letters

Tekst: Klaas Postma
Foto's Henk Bootsma
Album: Finale klik HIER
Album overige foto's klik HIER

De afscheidstournee van Renze Hiemstra en Hans Wassenaar is er eentje met een hele grote gouden rand. Na de PC werd met Tjisse Steenstra ook de Van Aismadei gewonnen. In de finale waren Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Willem Heeringa volstrekt kansloos. De derde prijs ging naar Steven Koster, Kees van der Schoot en Rick Minnesma.

Je wint als partuur de twee belangrijkste vrije formatiewedstrijden van het seizoen. De prijzen in Bitgum bestonden uit fietsen. Je zou kunnen stellen dat de winnaars freewheelend de eindstreep haalden. De parturen van Marten Bergsma en Gert Anne van der Bos overleefden de eerste omloop niet. Het partuur van Menno van Zwieten vloog een omloop later ook van de lijst. Wat kon er toen nog misgaan voor de heren Steenstra, Hiemstra en Wassenaar? Het antwoord: helemaal niets. Zelfs de hoogste versnelling was niet nodig om als eerste over de meet te komen.

Het partuur van Marten Bergsma had zijn dag niet en verloor in de eerste partij van het partuur van Menno van Zwieten. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra die in het mooie tweede blokje op de lijst stonden verloren van Steven Koster, Kees van der Schoot en Rick Minnesma. Van der Bos en Triemstra zijn nog niet blessurevrij. Erwin Zijlstra nam de eerste opslag voor zijn rekening. Koster en zijn maten namen een 5-2 voorsprong, verspeelden nog twee eersten maar pakten de zege op 5-4 en 6-2. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar wonnen probleemloos van Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan-Tymen Eisma die maar 1 bordje wisten te pakken.

In de tweede omloop gingen Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar snel ten onder tegen Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Willem Heeringa. Het perk Van Popta-Leijenaar draaide niet en een perkwissel zette ook geen zoden aan de dijk. Peter van Zuiden sloeg prima op (9 zitballen) en Willem Heeringa was maar weer eens die ‘tûke keatser’. Kaatsverstand wil nog wel eens helpen en dat bleek ook in deze partij. Op 5-2 en 6-2 zette Van Zuiden vanaf de stuit een winnend punt achter de partij.

De tweede partij van de tweede omloop gaf hetzelfde beeld: een perk (Kevin Jordi Hiemstra en René de Haan) dat niet draaide en een opslager (Johannes van der Veen) die ook niet lekker in de wedstrijd zat. De heren Koster, Van der Schoot en Minnesma hadden hun stalen ros op 5-3 en 6-4 binnen door een passeerslag van Kees van der Schoot.

In de derde partij van de tweede omloop met als inzet een plek in de finale namen Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar het op tegen Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. De eerste zes opslagballen van Remmelt Bouma werden allemaal over de bovenlijn geslagen. Daarmee was de toon gezet. Tjisse Steenstra hoefde vanaf de stuit niet eens zo heel erg veel te doen. Na 4-0 werd het zo waar nog 4-2 maar toen was de koek voor Bouma en zijn maten op. Hans Wassenaar sloeg op 5-2 en 6-0 de kaats voorbij waarmee de finale was bereikt.

In de halve finale tussen de parturen van Peter van Zuiden en Steven Koster waren de verschillen in punten aanvankelijk klein maar het verschil in eersten was groot. Via twee keer 6-6 en één keer 6-4 kwamen Van Zuiden en zijn maten op een voorsprong van 3-0 te staan. Dat gat bleek te groot mede omdat Steven Koster een mindere partij aan de opslag had. Zijn perk sloeg nog wel zes keer boven maar winnen zat er niet in. Op 5-2 en 6-6 lag Steven Koster met de juiste richting overhoop.

Rond de klok van 16.45 stonden beide finaleparturen opgesteld voor de bestuurstent om naar ‘it beste lân fan d’ierde’ te luisteren. Nog geen half uur later was de strijd gestreden. Alhoewel, strijd. Daar was in wezen geen sprake van. Renze Hiemstra en Hans Wassenaar leefden zich in het perk uit op de opslag van Peter van Zuiden en Willem Heeringa. De opslag van Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar was te veel voor Gerben de Boer en Willem Heeringa. Na eersten gelijk kregen Van Zuiden c.s. nog maar zes punten aan de telegraaf. Op 5-1 en 6-0 sloeg Willem Heeringa de kaats niet voorbij.
Er waren veel oud-kaatstoppers aanwezig in Bitgum waaronder Tunno Schurer die de Van Aismadei maar liefst negen keer wist te winnen. Tjisse Steenstra gaf ooit aan dat record in ieder geval te willen evenaren. Hij is goed op weg want na vandaag staat de teller op zeven keer winst op zijn thuisveld.
 
Uitslag Bitgum Van Aismadag: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole) (koning); 2. Peter van Zuiden (Bolsward), Gerben de Boer (Gaast) en Willem Heeringa (Tzummarum); 3. Steven Koster (Tzum), Kees van der Schoot (Zurich) en Rick Minnesma (Dronryp).
 
Cijfers Bitgum
 
Eerste omloop: 1. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra – 2. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 2-5 en 4-6; 3. Jelle Attema, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen – 4. Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Willem Heeringa 0-5 en 2-6; 5. Steven Koster, Kees van der Schoot en Rick Minnesma – 6. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 5-4 en 6-2; 7. Johannes van der Veen, Kevin Jordi Hiemstra en René de Haan - 8. Corné Tuinenga, Verry van der Meer en Jelmer Miedema 5-1 en 6-4; 9. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma – 10. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra 5-2 en 6-4; 11. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar – 12. Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan Tymen Eisma 5-1 en 6-4.
 
Tweede omloop: 2. Menno van Zwieten c.s. – 4. Peter van Zuiden c.s. 2-5 en 2-6; 5. Steven Koster c.s. – 7. Johannes van der Veen c.s. 5-3 en 6-4; 9. Remmelt Bouma c.s. - 11. Tjisse Steenstra c.s. 2-5 en 0-6.
 
Halve finale: 4. Peter van Zuiden c.s. - 5. Steven Koster c.s. 5-2 en 6-6; 11. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 11. Tjisse Steenstra c.s. - 4. Peter van Zuiden c.s. 5-1 en 6-0.
 
 
 

Beetum vf zon krans

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers