contact zoeken wedstrijden

Eerste bloemenkrans Bitgum voor Hessel Postma

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma
Album; klik HIER

Bitgum - Geen tien maar acht parturen op de lijst van de zaterdagse partij van OKK Bitgum waar de prijswinnende parturen zondag als ze dat willen op de fiets naar huis kunnen. De kransen op zaterdag waren voor Marten Bergsma, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar die in een onderhoudende finale Johannes van der Veen, Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra versloegen. Acht parturen en dat betekent dus geen derde prijs deze keer. Voor Postma was het zijn eerste bloemenkrans van het seizoen.

De zaterdag van het OKK-weekend zou je kunnen betitelen als het ‘voorafje’. Het voorafje bestond deze keer uit vlees noch vis. Toch viel er voor de liefhebber nog wel wat te genieten. De timing en vooral het balgevoel van bepaalde kaatsers. Het bovengemiddelde aantal bovenslagen. En een finale die in het teken stond van de 6-6 stand aan de telegraaf.
Dat de finale uiteindelijk tussen de parturen van Marten Bergsma en Johannes van der Veen ging was niet onverwacht. Bergsma had af en toe wat te veel missers maar stond er ook op de momenten dat het moest. Hessel Postma was de hele dag prima op dreef. De bovenlijn werd met de regelmaat van de klok gevonden. Pieter Jan Leijenaar was op-en-uit wisselvallig maar scoorde over de hele dag een voldoende.

Johannes van der Veen stond in de eerste twee partijen goed op te slaan, miste ook wel eens maar bleef het vertrouwen houden van zijn maten en dat betaalde zich uit. In de finale ging het allemaal wat minder zodat Hendrik Kootstra de eerste opslag op gezette tijden voor zijn rekening nam. Renze Hiemstra zijn balgevoel is geweldig en dat liet hij vanaf de boven en in het tussenspel zien ook.

Van de tien eersten die in de finale verkaatst zouden worden werden zeven op 6-6 vergeven. Het partuur van Marten Bergsma kwam met 4-1 voor te staan onder meer door twee zitballen van Bergsma op 6-6. Een zitbal van Hendrik Kootstra op uiteraard 6-6 en boven door Hiemstra op 6-2 betekende 4-3. Het werd 6-6 en toen kwam de bal bij Hessel Postma die de hele dag vorstelijk stond uit te slaan. Hij knalde ook deze bal over de bovenlijn: 5-3. Het werd maar weer eens 6-6 waarna Marten Bergsma de eerste kans op winst vergooide door het perk te missen. Die winst kwam in het volgende eerst dan toch toen Hessel Postma op - jawel 6-6 - de kaats passeerde.

Kaatspartijen zouden eerder afgelopen moeten zijn. In dat geval zouden er net als in Bitgum op zaterdag acht parturen op de lijst moeten staan met een aanvangstijd van 11.00 uur. De eerste omloop was snel afgelopen. De vier verliezende parturen kregen met elkaar zeven eersten aan de telegraaf.

In de halve finale traden Marten Bergsma, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar aan tegen Peter van Zuiden, Gerben de Boer (bijgeloot voor Taeke Triemstra) en Erwin Zijlstra. Het perk van Hessel Postma (7 bovenslagen) en Pieter Jan Leijenaar (5 stuks) was goed op dreef. Het duo De Boer-Zijlstra deed het minder goed en de opslag van Peter van Zuiden en Erwin Zijlstra liet het te vaak afweten op de belangrijke momenten. Op 4-3 en 6-4 sloeg Pieter Jan Leijenaar boven. In het volgende eerst deed Hessel Postma dat op 6-6 waardoor zijn partuur de finale binnen stapte.

De andere halve finale gaf hetzelfde beeld te zien. Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra waren in het perk beter op dreef dan Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Steven Koster en Jorn Lars van Beem lieten te veel steken vallen aan de opslag waar Johannes van der Veen en Hendrik Kootstra de degelijkheid zelve waren. De winst van het partuur van Johannes van der Veen was een logisch gevolg. Op 5-2 en 6-4 plaatste Johannes van der Veen een zitbal.
Het ‘voorafje’ kan dan worden betiteld als ‘vlees noch vis’, maar voor de prijswinnende kaatsers kan het op termijn toch vlees of vis worden. De prijzen bestonden namelijk uit dinerbonnen met een waarde van € 1.500,-.
 
Uitslag: 1. Marten Bergsma (Minnertsga) (koning), Hessel Postma (Winsum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra); 2. Johannes van der Veen (Pietersbierum), Renze Hiemstra (Deinum) en Hendrik Kootstra (Minnertsga)
 
Cijfers Bitgum zaterdag. Eerste omloop: 1. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra – 2. Peter van Zuiden, Gerben de Boer (voor Taeke Triemstra) en Erwin Zijlstra 0-5 en 2-6; 3. Marten Bergsma, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar – 4. Haye Jan Nicolay, Thomas Dijkstra en Hans Wassenaar 5-2 en 6-6; 5. Tjisse Steenstra, Gerben de Boer en Willem Heeringa – 6. Johannes van der Veen, Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra 2-5 2-6; 7. Steven Koster, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma – 8. Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Rick Minnesma 5-3 en 6-4.
 
Halve finale: 2. Peter van Zuiden c.s. – 3. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 4-6; 6. Johannes van der Veen c.s. – 7. Steven Koster c.s. 5-2 en 6-4.
Finale: 3. Marten Bergsma c.s. - 6. Johannes van der Veen c.s. 5-4 en 6-6.
 
 
 

DSC_6589
DSC_6431 Hessel

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers