contact zoeken wedstrijden

Eindelijk die PC winnen voor Anne Monfils

Verslag: Klaas Postma
Foto header: Henk Bootsma
Album finale foto's Romy Postma
Album foto's Lieuwe Bosch
Album foto's Henk Bootsma

Dat Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra de 47e editie van de Frouljus PC op hun naam zouden schrijven werd vooraf als een ‘zekerheidje’ betiteld. Dat Ilse Tuinenga tot koningin werd uitgeroepen kwam niet als een verrassing. Dat Annet de Haan, Louise Krol en Sjanet Wijnia tweede zouden worden lag na de loting ook al in de lijn der verwachting. Dat gold ook voor de derde prijs van Aletta van Popta, Jeska Terpstra en Gerde Lycklama à Nijeholt. Dan ben je geneigd de woorden ‘voorspelbaar’ en ‘saai’ als trefwoorden te gebruiken maar dat zou niet helemaal terecht zijn.

Voorspelbaar was het in Weidum wel, maar saai niet. Een aantal dames klapte de ene na de andere bal over de bovenlijn en sommige parturen die niet in de prijzen vielen kregen wel degelijk kansjes maar tussen kansjes krijgen en ze ook daadwerkelijk benutten ligt een wereld van verschil. Soms het verschil tussen winst en verlies, tussen eeuwige kaatsroem of in de vergetelheid raken. Met name in het tussenspel valt er nog een wereld te winnen want op dit belangrijke onderdeel werden er over de hele dag veel te veel onnodige fouten gemaakt.

Maar liefst vijf dames kaatsten hun laatste PC. Alle kaatssters van het winnende partuur stoppen er na dit kaatsjaar mee. In die zin had de Frouljus PC een overeenkomst met de Mânljus PC: afscheid nemen met een krans op de hoogst gedoteerde partij van het jaar. Het lukte Renze Hiemstra en Hans Wassenaar in Franeker en de dames Tuinenga, Monfils en Zeinstra in Weidum.

De latere winnaars mochten in de eerste omloop aantreden tegen Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra die zo waar een 1-0 en 6-2 voorsprong namen. Dan heb je de kans om de topfavorieten op een spel achterstand te zetten om de druk wat op te voeren. Dat gebeurde niet omdat Corrie Kroondijk op 6-6 op een niet al te dikke kaats kwaad uitsloeg. Op de volgende 6-6 sloeg Roelie Kroondijk de bal meters voor en daarmee doofde het figuurlijke vlammetje dat ‘hoop op een verrassing’ heet direct. Op 5-1 en 6-2 hadden Tuinenga c.s. de buit binnen.

Vervolgens werden Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga van het veld geblazen. Op 5-0 en 6-4 sloeg Anne Monfils de bal boven. In de halve finale hadden Aletta van Popta, Jeska Terpstra en Gerde Lycklama à Nijeholt misschien ook het idee dat er wat te halen was. Tuinenga c.s. hadden weliswaar het initiatief maar Van Popta en haar maten bleven aanklampen. Na 3-2 werd het gat geslagen. Via twee keer 6-2 werd het 5-2. Op 5-2 en 4-6 had Aletta van Popta de bal kunnen en ook moeten keren voor de dikke kaats. Dat deed ze niet, het werd 6-6 waarna Gerde Lycklama a Nijholt het perk miste.

In de finale werd de bal maar liefst twintig keer over de bovenlijn geslagen. Het duo Krol (4 keer) en Wijnia (6 keer) kwam tot tien klappen over alles heen. Het duo Monfils (6 keer) en Zeinstra (4 keer) noteerde ook tien bovenslagen. De dames De Haan, Krol en Wijnia moeten tijdens de finale op enig moment hebben gedacht dat winnen er wellicht in zat. De eerste zes bordjes werden om-en-om verdeeld. Het zo belangrijke zevende eerst was voor Tuinenga c.s. waarna de verre klap van Marrit Zeinstra op 4-3 en 6-4 de deur naar de overwinning openzette.
Daarna zou Sjanet Wijnia niet meer van de opslag komen. Een opslagmisser werd gevolgd door bovenslagen van Anne Monfils en daarna Marrit Zeinstra in een triktrak situatie. Op 5-3 en 6-0 sloeg Anne Monfils haar partuur met een vliegende bovenslag in de kransen.

De premiewinnaars De Haan, Krol en Wijnia wonnen simpel van Annelien Broersma, Rixt Wijnia en Anna-Dieuwke Dijkstra: 5-1 en 6-0. In de tweede omloop had het ‘Rypster partuur’ van Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi ook weinig in te brengen. Op 5-2 en 6-0 was het gedaan en zorgde een staand nummer voor een plek in de finale.
De dames Van Popta, Terpstra en Lycklama à Nijeholt werden derde door Anna Ennema, Andrea Kroes en Marije Hellinga kansloos te laten: 5-1 en 6-2. In de tweede omloop was het partuur van Nelie Steenstra, Mintje Meinema en Aluca Bouma eenzelfde lot beschoren: 5-1 en 6-0. In de halve finale waren de latere winnaars uiteindelijk te sterk.
Deze editie van de Frouljus PC stond in het teken van afscheid nemen. De bossen bloemen waren niet aan te slepen. Ilse Tuinenga, Anne Monfils, Marrit Zeinstra, Annelien Broersma en Aluca Bouma stoppen met kaatsen. Dat geldt ook voor scheidsrechter Hendrik Sweering die een prachtige ereronde langs het veld maakte. 
 
Uitslag Frouljus PC Weidum: 1. Ilse Tuinenga (koningin), (Franeker), Anne Monfils (Rotterdam) en Marrit Zeinstra (Leeuwarden); 2. Annet de Haan (St. Annaparochie), Louise Krol (Ee) en Sjanet Wijnia (Wommels); 3. Aletta van Popta (Minnertsga), Jeska Terpstra (Easterein) en Gerde Lycklama à Nijeholt (it Heidenskip).
 
Frouljus PC in cijfers. Eerste omloop: 1. Nelie Steenstra, Mintje Meinema en Aluca Bouma – 2. Romy Postma, Elly Hofman en Gerbrich Koster 5-1 en 6-6; 3. Anna Ennema, Andrea Kroes en Marije Hellinga – 4. Aletta van Popta, Jeska Terpstra en Gerde Lycklama à Nijeholt 1-5 en 2-6; 5. Wybrig Bakker, Lotte Delgrosso en Fiera de Vries – 6. Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga 4-5 en 4-6; 7. Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra – 8. Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra 1-5 en 2-6; 9. Annet de Haan, Louise Krol en Sjanet Wijnia – 10. Annelien Broersma, Rixt Wijnia en Anna-Dieuwke Dijkstra 5-1 en 6-0; 11. Moniek Lootsma, Marsha Broersma en Rixt Blanke – 12. Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi 0-5 en 0-6. Tweede omloop: 1. Steenstra c.s. – 4. Van Popta c.s. 1-5 en 0-6; 6. De Groot c.s. – 8. Tuinenga c.s. 0-5 en 4-6; 9. De Haan c.s. – 12. Veltman c.s. 5-2 en 6-0. Halve finale: 4. Van Popta c.s. – 8. Tuinenga c.s. 2-5 en 6-6; 9. De Haan c.s. staand nummer. Finale: 9. De Haan c.s. – 8. Tuinenga c.s.  3-5 en 0-6. 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers