contact zoeken wedstrijden

Finale juniorencompetitie 2023

Aanstaande vrijdagmiddag 25 augustus wordt de finalewedstrijd van de juniorencompetitie gespeeld.
Op het kaatsveld van LKC Sonnenborgh in Leeuwarden gaat het om 16.30 uur “los”.

Prijzen
Zowel bij de heren als bij de dames strijden 4 parturen om de prijzen.
Winst betekend naast de krans een lease auto voor 3 maanden.
Deze prachtige auto’s worden al enkele jaren gesponsord door FGD Lease en Haaima Hylkema.
Naast genoemde prijzen zijn er flinke geldbedragen te winnen.

Doel
De juniorencompetitie is een samenwerking tussen de KNKB & het PC Selskip.
Doel van de samenwerking is het stimuleren van het actief blijven kaatsen in de leeftijdscategorie tussen de 17 & 21 jaar.
Kortom; behouden van talent! En talent is er zeker. Dus kom gerust kijken!

Deelnemers
Na 5 wedstrijden gespeeld te hebben in Makkum, Bolsward, Vrouwenparochie, Holwerd en Wommels hebben de volgende kaatsers en kaatssters zich geplaatst voor de finale van de junioren competitie 2023:

Bij de dames:
1. Gerde Lycklama a Nijeholt    
 2. Anouk Smink                            
 3. Corrie Kroondijk                       
 4. Noa Elzinga                                
 5. Senne Idsardi                            
 6. Roelie Kroondijk                       
 7. Rixt Blanke                                
 8. Marscha Broersma                  
 9. Iris Oosterbaan                         
10. Iris Veltman                             
11. Rixt Fokkema                            
12. Noelle Hiddinga                           

Bij de heren:
1. Hessel Postma              
  2. Jurrit Osinga             
  3. Germ Epema            
  4. Rutger Torensma     
  5. Klaas G. Meulenaar
  6. Rick Minnesma         
  7. Wessel v.d. Woud   
  8. Jarno Feenstra          
  9. Leon Wijning             
10. Jildert Wijbenga      
11. Marten Algra           
12. Jelvin Kaper             
 
De wisselprijzen voor de winnaars van de competitie 2023 gaan naar respectievelijk Hessel Postma en Gerde Lycklama á Nijeholt.  
Zij hebben de competitie over 5 wedstrijden als winnaars afgesloten.
 
Vorig jaar werd de finale wedstrijd bij de heren gewonnen door Paul Dijkstra, Hessel Postma (koning) en Thomas Dijkstra.
Bij de dames ging de winst naar het partuur van Roelie Kroondijk (koningin), Corrie Kroondijk en Gerde Lycklama á Nijeholt.

Finale Junioren competitie

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers