contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra koning in Kimswerd

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma (album)
Video: KNKB Media

Het was dit weekend de omgekeerde wereld: op zaterdag een vrije formatie partij en op zondag een door-elkaar-loten bij kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ in Kimswerd. Er ontbraken nogal wat namen die doorgaans op zondag op de wedstrijdlijst staan. Dat hield dus ook in dat kaatsers die normaal gesproken op de hoofdklasse niet of nauwelijks in de prijzen vallen de kans kregen zich te laten gelden. Tjisse Steenstra, Kevin Jordi Hiemstra en Jan-Tymen Eisma toonden zich het sterkst. De premie was voor Auke Boomsma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar. De derde prijs ging naar André van Dellen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma.

Een uitgesproken favoriet was op voorhand niet aan te wijzen. Tjisse Steenstra, Kevin Jordi Hiemstra en Jan-Tymen Eisma kaatsten zich in de kransen maar dat ging niet als vanzelf. Tjisse Steenstra stond vanaf de eerste partij in het perk. Jan-Tymen Eisma beperkte zich tot opslaan. Steenstra was de motor van het partuur. ‘Hij klopt, hij veegt en hij zuigt’ naar een oude reclamekreet. In de eerste omloop tegen Johannes van der Veen, Steven Koster (die was bijgeloot voor Taeke Triemstra) en Evert Pieter Tolsma werd een 5-3 voorsprong genomen. Toen Steenstra op 6-6 de kaats niet voorbij kon slaan hingen zo maar alle bordjes aan de telegraaf. De partij eindigde uiteindelijk met alle hout aan de telegraaf waarna Tjisse Steenstra de door Steven Koster uitgeslagen bal tot in het perk kon retourneren.
In de tweede omloop tegen Haye Jan Nicolay, Yannick Hielkema en Jurrit Osinga ging het vlotter. Yannick Hielkema sloeg goed uit maar zijn zes bovenslagen waren niet afdoende om een nederlaag te voorkomen omdat Haye Jan Nicolay en Jurrit Osinga te veel fouten maakten aan de opslag. Op 5-3 en 6-0 miste Nicolay het perk. Een staand nummer betekende een enkele reis naar de finale.

In die finale waren Auke Boomsma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar de tegenstanders. Hans Wassenaar had in zijn partuur dezelfde rol als Tjisse Steenstra. Wassenaar was de hele dag verbaal duidelijk hoorbaar aanwezig, pepte Auke Boomsma constant op en roerde zijn mond ook stevig richting de concurrentie. Het partuur van Boomsma was zeker niet kansloos maar na eersten gelijk werd het drie keer op rij 6-6 en drie keer ging het bordje naar Steenstra c.s. Dan wordt winnen een probleem en dat gebeurde dan ook niet. Op 5-2 en 6-4 bezegelde Wassenaar het lot van zijn partuur door het perk te missen.
Auke Boomsma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar hadden in de eerste omloop meer dan een uur nodig om zich van Marten Bergsma, Gerben de Boer en Willem Heeringa te ontdoen. Die bleven lang bij in een partij waarbij de 6-6 stand regelmatig aan de telegraaf hing. In het slot van de partij had Marten Bergsma wat te veel missers en waren snelle ballen te vaak een probleem voor Willem Heeringa. Op 5-4 en 6-2 had Heeringa geen antwoord op de opslag van Auke Boomsma.

Op de tweede lijst gaven Peter van Zuiden, Hessel Postma en Hendrik Kootstra minder problemen. Peter van Zuiden kon met zijn opslag te weinig druk uitoefenen. Hans Wassenaar was prima op slag, hij zou negen keer de bovenlijn passeren. Op 5-2 en 6-2 sloeg Pieter Jan Plat zijn partuur naar de halve finale door de kaats voorbij te slaan. In die halve finale moest worden gekaatst tegen André van Dellen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma. André van Dellen stond de hele dag goed op te slaan. Een plek in de finale leverde het niet op want na 3-3 drukten Boomsma c.s. door met dank aan fouten in het tussenspel en op de boven van de tegenstanders. Op 5-3 en 6-6 sloeg Rick Minnesma de bal kwaad retour.
André van Dellen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma hadden aan de zege op Marten Bergsma (die was bijgeloot voor Gert Anne van der Bos), Renze Hiemstra en Riemer Hoekstra genoeg om in de prijzen te vallen. Riemer Hoekstra kreeg de ballen maar niet lekker uit zijn want en ruilde in het perk met Renze Hiemstra. Het hielp allemaal niet. Op 5-3 en 6-0 sloeg Jorn Lars van Beem zijn partuur naar de halve finale door de kaats te passeren.
 
Uitslag Kimswerd: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning), Kevin Jordi Hiemstra (Leeuwarden) en Jan-Tymen Eisma (Franeker), 2. Auke Boomsma (Morra), Pieter Jan Plat (Leeuwarden) en Hans Wassenaar (Bitgummole), 3. André van Dellen (Berltsum), Jorn Lars van Beem (Dronryp) en Rick Minnesma (Dronnryp).
 
Kimswerd in cijfers. Eerste omloop: 1. Jelle Attema, Steven Koster en Jelmer Miedema – 2. Peter van Zuiden, Hessel Postma en Hendrik Kootstra 2-5 en 4-6; 3. Marten Bergsma, Gerben de Boer en Willem Heeringa – 4. Auke Boomsma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar 4-5 en 2-6; 5. Tjisse Steenstra, Kevin Jordi Hiemstra en Jan-Tymen Eisma – 6. Johannes van der Veen, Steven Koster (bijgeloot voor Taeke Triemstra), en Evert Pieter Tolsma 5-5 en 6-6 (Steenstra c.s. winnen); 7. Haye Jan Nicolay, Yannick Hielkema en Jurrit Osinga – 8. Remmelt Bouma, Verry van der Meer en Erwin Zijlstra 5-0 en 6-4; 9. André van Dellen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma – 10. Marten Bergsma (bijgeloot voor Gert Anne van der Bos), Renze Hiemstra en Riemer Hoekstra 5-3 en 6-0.
Tweede omloop: 2. Peter van Zuiden c.s. – 4. Auke Boomsma c.s. 2-5 en 2-6; 5. Tjisse Steenstra c.s. – 7. Haye Jan Nicolay c.s. 5-3 en 6-0; 9. André van Dellen c.s. staand nummer.
Halve finale: 9. André van Dellen c.s. – 4. Auke Boomsma c.s. 3-5 en 6-6; 5. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer.
Finale: 5. Tjisse Steenstra c.s. – 4. Auke Boomsma c.s. 5-2 en 6-4.
 
 

Koning Tjisse Steenstra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers