contact zoeken wedstrijden

​Erwin Zijlstra redder in de nood in Morra

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media
 
Na een kaatsvrij weekend mochten de heren hoofdklassers zich vandaag melden bij die mooie vereniging met die prachtige naam ‘Warber bliuwe’. Dan heb je het dus over Moarre-Ljussens. Daar werd de eerste prijs gewonnen door Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra die in een prima finale Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar versloegen. De derde prijs was voor Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra.
 
‘Lamme en kreupele’
 
Ooit won Baard de Bondspartij. Dirk van der Zee, Piet Tuinman en Tamme Velstrawerden de dag erna in de krant omschreven als ‘de lamme, de blinde en de kreupele’. Dat was vandaag voor een deel van toepassing op de winnaars want zowel Gert-Anne van der Bos als Taeke Triemstra liepen een blessure op en gingen bepaald niet okselfris van het veld. Wel met een krans om de nek maar er waren wel degelijk zorgen over de lichamelijke gesteldheid. Triemstra viel tijdens een actie in het voorperk op een kram en had daarna last van een bot en Van der Bos kreeg tijdens de finale last van een pees in de wreef.
 
Volgens verwachting
 
Het kaatsen in Morra kon met een beetje fantasie worden vergeleken met het openbaar vervoer in Japan: alles liep zoals het volgens de verwachting zou moeten lopen. Overigens wel met een levensgrote aantekening die je het best kunt omschrijven als ‘de specialiteit van het huis’. Eén van de prijzen in de verloting was een restaurantbon. Of het betreffende restaurant een ‘specialiteit van het huis’ heeft is niet bekend maar de latere winnaars haalden hún specialisme maar weer eens van stal. Achter komen, op twee punten van een nederlaag staan maar uiteindelijk wel als winnaar van het veld stappen.
 
In de eerste omloop tegen Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Ever Pieter Tolsmarammelden de heren Triemstra (10 bovenslagen) en Zijlstra (4 keer boven) er lustig op los maar dat kon niet voorkomen dat er op enig moment een 5-4 en 6-4 achterstand aan de telegraaf hing. Van der Bos redde met sterk opslagwerk de meubelen. Het werd 5-5 waarna Erwin Zijlstra op 6-4 de niet al te dikke kaats passeerde.
 
In de tweede omloop tegen Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstrazette Van der Bos in het begin de toon door twee keer op 6-6 een zitbal te plaatsen. Daarna ging het als vanzelf. Op 5-2 en 6-2 miste Patrick Scheepstra het perk en was door een staand nummer de finale bereikt.
 
Veel zitballen
 
In de finale wachtten, uiteraard zou je zeggen, Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar die het meest constante partuur van dit seizoen hebben. Die begonnen voortvarend en pakten een 3-1 voorsprong. Liefhebbers van sterk opslagwerk liep het water in de mond want Van der Bos en Zijlstra aan de ene kant en Steenstra en Wassenaar aan de andere kant hielden het perk dat ze voor zich hadden in een ijzeren greep.
 
Na afloop stond de teller op 20 directe zitballen los van de indirecte winst die vanaf de stuit werd geboekt. Van der Bos liep halverwege de finale een blessure op en gaf de eerste opslag over aan Erwin Zijlstra die dat uitstekend deed. De tweede opslag was bij Gert Anne van der Bos in vertrouwde handen. Het werd 3-2 waarna Taeke Triemstra op 6-4 boven sloeg. Dat betekende evenwicht aan de telegraaf waarna de wat grotere ‘ausdauer’ aan de opslag van het duo Zijlstra – Van der Bos de doorslag zou geven. Buiten door Steenstra op 6-6 en boven door Zijlstra op 6-4 betekende een 5-3 voorsprong voor de mannen in het oranje. Die moesten nog een bordje prijsgeven maar daarna stelde Gert Anne van der Bos vanaf de stuit orde op zaken. Op 5-4 en 6-0 was zijn opslagbal niet te verwerken.
 
 
Het partuur van Tjisse Steenstra begon met een simpele zege op Jelle Attema, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen die alle drie aan de stuit verschenen maar er ook alle drie weinig van bakten. Op 5-1 en 6-6 was het gebeurd. In de tweede omloop kregen Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaarook geen enkele kans. Steenstra sloeg sterk op en het perk Hiemstra – Wassenaar wist wel raad met de opslag van hun tegenstanders. Op 5-2 en 6-2 sloeg Hiemstra de bal over de bovenlijn.
 
In de halve finale tegen Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra moest er meer moeite worden gedaan om als winnaar uit de strijd te komen. Tot drie eersten gelijk zat er weinig verschil tussen beide parturen maar toen begon de opslag van Marten Bergsma te haperen. Zijn partuur kreeg nog maar twee punten aan de telegraaf. Op 5-3 en 6-2 miste Marten Bergsma voor de tiende keer het perk.
 
Bergsma, Van Beem en Kootstra hadden aan één overwinning genoeg op in de prijzen te vallen. Steven Koster, Kees van der Schoot en Rick Minnesma kwamen na een 4-1 achterstand nog wel terug tot 4-3 maar meer zat er voor hen niet in. Op 5-3 en 6-6 sloeg Jorn Lars van Beem boven. Een staand nummer op de tweede lijst deed de rest.  
 
 
 
Uitslag Moarre: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie), en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 3. Marten Bergsma (Minnertsga), Jorn Lars van Beem (Dronryp) en Hendrik Kootstra (Minnertsga)
 
Cijfers Moarre-Ljussens
 
Eerste omloop: 1. Johannes van der Veen, Kevin Jordi Hiemstra en René de Haan – 2. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 1-5 en 4-6; 3. Jelle Attema, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen - 4. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 1-5 en 6-6; 5. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra – 6. Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Willem Heeringa 5-3 en 6-6; 7. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma - 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 5-5 en 4-6; 9. Steven Koster, Kees van der Schoot en Rick Minnesma - 10. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra 3-5 en 6-6.
 
Tweede omloop: 2. Menno van Zwieten c.s. – 4. Tjisse Steenstra c.s. 2-5 en 2-6; 5. Haye Jan Nicolay c.s. - 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 2-5 en 2-6; 10. Marten Bergsma c.s. staand nummer.
 
Halve finale: 10. Marten Bergsma c.s. - 4. Tjisse Steenstra c.s.  3-5 en 2-6; 8. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 8. Gert-Anne van der Bos c.s. - 4. Tjisse Steenstra c.s. 5-4 en 6-0.
 
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers