contact zoeken wedstrijden

Frouljus PC 2023: Wie plaatst zich, wie kaatst Keats-off?

Dit weekend stond de laatste rankingwedstrijd op het programma die mee telt voor de plaatsing voor de Frouljus PC. Het was niet spannend. De eerste elf partuur van de zeven van dit seizoen gespeelde wedstrijen van huidige ranking plaatsen zich voor de Frouljus PC. 
  
De eerste 11 parturen in het rankingoverzicht zijn geplaatst voor de Frouljus PC.
1. Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra,
2., Annet de Haan, Louise Krol en Sjanet Wijnia
3. Iris Veltman, Lisanne Scharringa, Senne Idsardi,
4. Aletta van Popta, Jeska Terpstra, Gerde Lycklama á Nijholt
5. Amarins de Groot, Larissa Smink, Noa Elzinga
6. Wybrig Bakker, Lotte Delgrosso, Fiera de Vries,
7. Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk, Jennie Terpstra
8. Moniek Lootsma, Marsha Boersma, Rixt Blanke
9. Anna Ennema, Andrea Kroes, Marije Hellinga
10. Annelien Broersma, Rixt Wijnia, Anna-Dieuwke Dijkstra
11. Serena Hovenga, Mintje Meintema, Aluca Bouma

Er plaatsen zich drie partuur voor de Keatsoff
12. Romy Postma, Elly Hofman, Gerbrich Koster
13. Rixt Fokkema, Anke Wassenaar, Foke Jil Bakker
14. Marrit Wielenga, Inge Blanke, Eline Dijkhuizen.

De Keatsoff wordt komende donderdag in Wommels gespeeld en start om 16:30 uur. 
Klik hier voor de rankinglijst van deze week

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers