contact zoeken wedstrijden

Aan drama weer geen gebrek op 121ste Freule

Tekst Rynk Bosma
Foto's Lieuwe Bosch

Album Lieuwe Bosch
Album Romy Postma

Ook in editie 121 van de Freule in Wommels lagen de elementen winnen of verliezen weer samen in één bed met een tussenruimte van luttele centimeters. Het verschil tussen winnen en verliezen en dat verschil zal met de tijd worden gewist uit het geheugen. Behalve misschien bij Harmen Zuidema en Otte Algra van Leeuwarden, want wat was dit tweetal, samen met de dappere balkeerder Redmer Lars van der Kooi dicht bij de ultieme glorie. En dat dan ten koste van Brent Jesse van Beem, Bjorn Idsardi en Brent Timmerman uit Dronryp. En niemand van het talrijke publiek had het deze jongens niet gegund, met uitzondering dan van Dronryp en omgeving.
 
Die greep naar de macht ging dus niet door en dus was er ook dit jaar aan drama geen gebrek. Het drama van lange tijd uitzicht hebben op winst en dan toch beroofd worden van je jeugdige illusies. Met als positieve ‘hoofddader’ Dronryp die met vier overwinningen op afdelingspartijen als de grote favoriet gold op deze Freule. Drie eersten tegen in drie omlopen waren indrukwekkende cijfers, en dan in die vierde omloop tegenstander Winsum de illusie geven dat er iets te halen viel.
 
Jesse en Stefan Greidanus waren de namen van de twee broers in het kanariegele shirt van Winsum. Met balkeerder Jelmar de Vries als derde maat. Stefan is de oudste van de twee broers en Jesse maakte als jongste de meeste indruk. Tot vier eersten gelijk hield Winsum de favoriet bij, mede omdat de opslag van Dronryp wat meer richting miste dan de degelijke opslag van de broers Greidanus. Met name Jesse pakte driemaal op de zes het eerst voor Winsum en dan doe je natuurlijk wel mee.
 
Ook mentaal was het bij Winsum in orde, zeker toen het 4-5 voor Dronryp werd. Van Beem miste op 4-5 en 6-4 het perk en dat betekende vijf eersten gelijk. Wat aantal partijen betreft is de Freule bijna altijd een aanslag op de spieren, en Jelle Eijzenga moet bijna elk jaar wel even in actie komen. Ook nu, toen Jesse Greidanus kramp kreeg en even moest worden behandeld.  De lotto van het laatste eerst leverde een 6-0 voorsprong op voor Dronryp. Van Beem miste het perk en Jesse sloeg boven, 6-4, twee punten van de dodelijke stand van alles aan de hang. Zo ver wilde Van Beem het niet laten komen, met een prachtige zitbal gooide hij de partij in het slot.
 
De opluchting van overleven was natuurlijk groot bij de mannen van Sjirk de Wal, lang duurde dat niet want Sexbierum-Pietersbierum klopte in de halve finale op de deur. Een overrompelende 3-1 voorsprong voor de jongens in het paars met Nick van der Walt als de grote man bij de ‘twa doarpen’ in een partuur overigens met een evenwichtige taakverdeling. Remco Post de eerste opslag en Van der Walt de tweede opslag en Rindert Zijlstra voorin.
 
Voor een deel was die voorsprong te wijten aan te veel opslagmissers van Van Beem en Timmerman van Dronryp en halverwege de partij op 3-3 werden de rollen omgedraaid. Van der Walt en ook Remco Post misten net even te vaak het perk om voor een verrassing te zorgen. Op 5-3 en 6-0 was het voorbij toen Timmerman tot in het perk retourneerde.
 
Voor Dronryp nog een hindernis te gaan en die horde heette LKC uit Leeuwarden. Harmen Zuidema achterin en aan de eerste opslag, Otte Algra voorin en met een tweede opslag. Strijdlustige jongens in een bijna hilarisch lelijk shirt. Dat was volgens voorzitter Karel Nijman misgegaan toen de shirts werden besteld. Maar heldenmoed past ook in lelijke shirts.
 
De 3-0 voorsprong voor Leeuwarden oogde verrassend maar was het niet qua vertoonde spel. De eerste, te ver gerichte bal van Zuidema op 3-0 en 4-6 had het effect van een zuurstofmasker overhandigen aan iemand in ademnood want bij 4-0 is de glorie wel erg ver weg. Dat gebeurde dus niet en de zitbal van Van Beem gaf zicht op betere tijden voor Dronryp: 3-2 en het vervolg was weer een snelle 6-0 voorsprong voor Dronryp. Het werd echter 6-6 en die zitbal van Zuidema deed psychologisch veel pijn. Leeuwarden liep uit naar 4-2. Dronryp opnieuw met 6-0 voor en weer wordt het 6-6.
 
Hét moment dat Zuidema in slapeloze nachten nog jaren zal achtervolgen. Stel je het zonnige uitzicht van Leeuwarden voor: een kaats op een meter van de boven voor Leeuwarden en Zuidema aan de opslag. Hét moment van de genadeslag in de partij. En dan valt die bal luttele centimeters kwaad. Geen 5-2 maar 4-3 en als je dan ook nog een keer op 4-6 de bal tegen Algra slaat is het twee spellen gelijk.
 
Je zou tussen alle bedrijven door bijna vergeten dat die Algra maar liefst acht keer een bal in de tribune sloeg, de basis van de inhaalrace op twee keer 6-0 achter. Ook Timmerman sloeg geducht van zich af en op basis van de cijfers was het ook kwalitatief de beste partij van de dag met relatief weinig opslagmissers, mooie zitballen en nog mooiere bovenslagen waarvan twee fraaie exemplaren onderhands van Algra.
 
In dat scenario paste geen fysiek leed en juist dat ‘verpestte’ de eindstrijd een beetje. Algra zei na afloop: ‘It is hiel soer sa te ferliezen’ en dat is ook zo. Timmerman bekende na afloop dat hij met name vreesde voor de winst op die 2-0 en 4-2 achterstand. Een kuitblessure hinderde Algra bij de opslag en het pleit voor de mentale weerbaarheid van Dronryp dat hier maximaal van werd geprofiteerd. Ook dat is een kwaliteit natuurlijk. Op 5-4 en 6-6 maakte Timmerman in stijl de partij uit met een al even stijlvolle bovenslag. Winst nummer zeven op de Freule was binnen voor Dronryp.
 
 
Uitslag: 1. Dronryp (Brent Jesse van Beem, Bjorn Idsardi en Brent Timmerman); 2. Leeuwarden (Harmen Zuidema, Redmer Lars van der Kooi en Otte Algra) 3. Sexbierum-Pietersbierum (Remco Post, Rindert Zijlstra en Nick van der Walt); 4. Winsum (Jelmar de Vries, Stefan Greidanus en Jesse Greidanus); Franeker (Jisse Draaisma, Jorrit Buwalda en Jan-Tymen Eisma).
 
 
 
 
Cijfers Freule Wommels: 1. Makkum – 2. Lollum 5-1 en 6-0; 3. Sneek – 4. Harlingen 5-5 en 6-6 (Harlingen wint); 5. Exmorra – 6. Achlum 5-5 en 4-6; 7. Morra Lioessens – 8 Hommerts 5-2 en 6-0; 9. Dronryp – 10. Peins 5-0 en 6-2; 11. Menaam – 12. Goënga 2-5 en 4-6; 13. Wommels – 14. Franeker 0-5 en 4-6; 15. Stiens – 16. Damwâld 5-4 en 6-6; 17. Mantgum – 18. Reduzum 0-5 en 6-6; 19. Folsgare – 20. Bolsward 5-5 en 0-6; 21. Blije – 22. Sint Annaparochie 0-5 en 0-6; 23. Itens – 24. Baard 0-5 en 4-6; 25. Balk – 26. Raerd 2-5 en 2-6; 27. Leeuwarden – 28. Spannum 5-2 en 6-2; 29. Oude Bildtzijl – 30. Witmarsum 5-0 en 6-2; 31. Bitgum – 32. Sexbierum-Pietersbierum 1-5 en 0-6; 33. Heerenveen – 34. Reahûs 2-5 en 4-6; 35. Marsum – 36. Grou 3-5 en 2-6; 37. Arum – 38. Winsum 4-5 en 6-6.
 
Tweede omloop: 1. Makkum - 4. Harlingen 5-5 en 6-6 (Makkum wint); 6. Achlum - 7. Morra Lioessens 5-5 en 6-6 (Achlum wint); 9. Dronryp - 12. Goënga 5-0 en 6-2; 14. Franeker - 15. Stiens 5-4 en 6-6; 18. Reduzum - 20. Bolsward 0-5 en 0-6; 22. Sint Annaparochie - 24. Baard 5-0 en 6-4; 26. Raerd - 27. Leeuwarden 2-5 en 4-6; 29. Oude Bildtzijl - 32. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 en 6-6; 34. Reahûs - 36. Grou 5-3 en 6-4. 38. Winsum staand nummer.
 
 
Derde omloop: 38. Winsum - 1. Makkum  5-1 en 6-0; 6. Achlum  - 9. Dronryp 2-5 en 0-6; 14. Franeker - 20. Bolsward 5-3 en 6-2; 22. Sint Annaparochie - 27. Leeuwarden 2-5 en 0-6; 32. Sexbierum - 34. Reahûs 5-0 en 6-6.
 
Vierde omloop: 38. Winsum - 9. Dronryp 5-5 en 4-6; 14. Franeker - 27. Leeuwarden 0-5 en 4-6; 32. Sexbierum-Pietersbierum staand nummer.
 
Halve finale: 32. Sexbierum-Pietersbierum - 9. Dronryp 3-5 en 0-6; 27. Leeuwarden staand nummer.
 
Finale: 27. Leeuwarden - 9. Dronryp 4-5 en 6-6.
 
 
 

LKC Freule
WInsum Freule
Franeker Freule
Sexbierum Freule

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers