contact zoeken wedstrijden

Trio Bergsma debuteert met kransen

De Haye Rijpma partij in Witmarsum is gewonnen door het partuur van Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra die in een eenzijdige finale snel klaar waren met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. De derde prijs was voor Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar.

Tekst:  Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma (Album)

Misschien was het leukste van het kaatsen in Witmarsum wel de rentree van Sjoerd de Jong die meer dan anderhalf jaar geleden in Berltsum zwaar geblesseerd raakte. Het optreden van Sjoerd de Jong duurde niet lang zoals er veel partijen waren die niet lang duurden. Alleen de halve finale was spannend en van een goed niveau. Voor de rest hield het bepaald niet over wat het goed opgekomen publiek kreeg te zien.

De loting was zodanig uitgevallen dat iedereen op zijn of haar vingers kon natellen wie de eerste schifting zou overleven. Het partuur van Marten Bergsma gunde het partuur van Peter van Zuiden één bordje. Gert-Anne van der Bos en zijn maten moesten wat meer moeite doen om te winnen van het partuur van Steven Koster, maar dat bleek geen groot probleem. Tenslotte wonnen Menno van Zwieten c.s. simpel van Bauke Triemstra c.s. en hadden de kersverse PC-winnaars Steenstra, Hiemstra en Wassenaar een makkie tegen het partuur van Paul Dijkstra.

Vanaf de tweede omloop zou het spektakel moeten losbarsten maar het kaatsen bleek evenredig aan het weer: wisselvallig, grijs, een beetje blauw met een paar buitjes en gelukkig ook nog af en toe een zonnetje. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra hoefden weinig te doen om te winnen van Johannes van der Veen, Kevin Jordi Hiemstra en René de Haan.

Johannes van der Veen had moeite om het perk te vinden en in wezen kregen Marten Bergsma en zijn maten de overwinning in de schoot geworpen. Op 5-1 en 6-4 plaatste Marten Bergsma een zitbal. In de tweede partij met als inzet een plek in de finale namen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra het op tegen Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar.

De misser van Menno van Zwieten op 3-2 en 6-6 legde het nodige gewicht in de schaal en toen Taeke Triemstra op de daaropvolgende 6-6 de bal tot in het perk retourneerde leek de partij gespeeld. Léék want Gabe Jan van Popta zorgde opeens voor een aantal belangrijke bovenslagen en het stond zo maar 5-4. Daarna ging het bij Van Zwieten c.s. aan de opslag mis en die handreiking sloegen Van der Bos c.s. niet af. Op 5-4 en 6-2 sloeg Taeke Triemstra zijn partuur naar de finale met een klap over alles heen.

De halve finale tussen Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar tegen Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Koostra werd de partij van de dag. Vuurwerk van beide perken. In totaal werd de bal zestien keer boven geslagen keurig verdeeld over beide perken. Toch stonden de heren Steenstra, Wassenaar, Bergsma en Kootstra goed op te slaan. Van de eerste vier bordjes werden er drie op 6-6 verkaatst. Het werd drie eersten gelijk waarna Tjisse Steenstra op 6-4 buiten sloeg.

Op de volgende 6-4 kon Hans Wassenaar de kaats niet passeren en voor het eerst in de partij bedroeg het verschil meer dan één eerst. Hiemstra en Wassenaar ruilden een aantal keren van positie in het perk. Het werd 5-4 en 6-6 waarna Marten Bergsma - die de hele dag sterk stond op te slaan - Hans Wassenaar in het voorperk met een snelle platte bal te pakken had. Steenstra c.s. derde en Bergsma c.s. naar de finale.

De finale leek op voorhand een mooie partij te kunnen worden. Daar kwam nog bij dat Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra in Witmarsum goed uit de voeten kunnen. Van der Bos won er al negen keer en Triemstra stapte zelfs twaalf keer als winnaar van het veld. Een tweede spannende en kwalitatief goede partij bleek vandaag te veel gevraagd.
De opslag bij Van der Bos en Zijlstra liep opeens niet meer. Taeke Triemstra sloeg nog wel vier keer boven maar had te veel ‘net-niet’ momenten. Perkmaat Erwin Zijlstra liep ook naar de juiste vorm te zoeken maar vond die niet. Na eersten gelijk stond het partuur van Marten Bergsma in een vloek en een zucht met 5-1 voor. Van der Bos en zijn maten slaagden er regelmatig in om grote achterstanden helemaal ongedaan te maken maar een ommekeer zat er geen seconde in. Op 5-1 en 6-6 was het slotakkoord voor Marten Bergsma met een mooie zitbal.  

Uitslag Witmarsum: 1. Marten Bergsma (Minnertsga) (koning), Jorn Lars van Beem (Dronryp), Hendrik Kootstra (Minnertsga); 2. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole).
Cijfers Witmarsum. Eerste omloop: 1. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra – 2. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra 4-5 en 4-6; 3. Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra – 4. Peter van Zuiden, Gerben de Boer en Willem Heeringa 5-1 en 6-2; 5. Steven Koster, Kees van der Schoot en Rick Minnesma – 6. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 3-5 en 6-6; 7. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar  - 8. Bauke Triemstra, Sjoerd de Jong (voor Hendrik Jan van der Velde) en Riemer Hoekstra 5-1 en 6-2; 9. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar – 10. Paul Dijkstra, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen 5-0 en 6-4.  Tweede omloop: 2. Johannes van der Veen c.s. – 3. Marten Bergsma c.s. 1-5 en 4-6; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. – 7. Menno van Zwieten c.s. 5-4 en 6-2; 9. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Tjisse Steenstra c.s. - 3. Marten Bergsma c.s. 4-5 en 6-6; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 6. Gert-Anne van der Bos c.s. - 3. Marten Bergsma c.s. 1-5 en 6-6.

Witmarsum wint

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers