contact zoeken wedstrijden

Trio Tjisse Steenstra naar gedroomde PC-winst

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Romy Postma & Lieuwe Bosch

 ‘As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin’. Met die woorden opende Ids Hellinga de 170e PC. Pluvius was keizer en dat bepaalde mede de PC. Een koning kwam er ook. Tjisse Steenstra prolongeerde zijn koningstitel. Net als vorig jaar won hij de PC met Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. In de finale kwamen Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra er niet aan te pas. De derde prijzen waren voor Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma en voor Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma.

Er was al heel veel regenwater gevallen en voor vandaag stond er een nieuwe plens hemelwater op het menu. Het was duidelijk dat het Sjûkelân geen vijftien kaatspartijen kon dragen. Een groot deel van de eerste en tweede omloop werd daarom op de voetbalvelden afgewerkt. Het weer massaal aanwezige publiek moest ’s ochtends een keuze maken. Kijken in herfstachtige omstandigheden hoe favorieten het er op de voetbalvelden vanaf brachten of kijken naar favorieten die op het Sjûkelân in actie kwamen.

Bij de gebruikelijke voorbeschouwingen stond het partuur van Tjisse Steenstra bovenaan in de lijst van favorieten. Gevolgd door de parturen van Gert-Anne van der Bos, Menno van Zwieten en Marten Bergsma. Steenstra en zijn maten maakten hun favorietenrol meer dan waar. De andere drie kanshebbers op de eindzege kwamen niet door de eerste of tweede omloop.

LBT_0080

De contouren van de uiteindelijke zege waren al in de eerste omloop zichtbaar. Tegen André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga stond Tjisse Steenstra geweldig op te slaan. Dat deed Hans Wassenaar ook en aan zijn perkspel mankeerde niets. Renze Hiemstra deed wat hij moest doen en de overwinning was snel binnen: 5-1 en 6-2.

In de tweede omloop wachtten Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra die ook als mogelijke kandidaten voor de overwinning golden. Het werd al heel snel duidelijk dat Steenstra en zijn maten in de rol zaten. Steenstra en Wassenaar waren opnieuw de aanjagers en Bergsma c.s. moesten met lede ogen aanzien hoe de partij razendsnel uit hun handen glipte. Het werd 5-1 en toen had Tjisse Steenstra zowaar even een ‘minne rite’. Dat was voor het eerst en het zou ook voor het laatst zijn. Het werd nog 5-3 waarna Renze Hiemstra op 6-4 de kaats voorbij sloeg.
Via videoschermen kon het publiek dat voor het Sjûkelân had gekozen de strijd op de voetvalvelden gedeeltelijk volgen. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra die op papier een gunstig lot hadden kwamen tegen Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra met 5-2 en 6-4 achter te staan. Van der Bos en zijn maten hebben er een handje van om grote achterstanden om te buigen en dat gebeurde nu ook weer.

Uiteindelijk kwam alle hout aan de telegraaf waarna de opslagmisser van Gert-Anne van der Bos zijn partuur de das omdeed. Op de voetbalvelden zou in de tweede omloop ook het partuur van Menno van Zwieten sneuvelen. Dat gebeurde tegen Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma. De eliminatie van deze twee favorieten was goed nieuws voor Steenstra c.s. Immers wie kon hen nu nog serieus bedreigen? Het antwoord luidde ‘niemand’ al moet gezegd worden dat Paul Dijkstra, Rick Minnesma en Steven Koster in de halve finale uitstekende tegenstand boden. Ze hadden het publiek op hun hand en kwamen met 3-2 voor te staan. ‘It sil toch net?’ Nee, het gebeurde inderdaad niet. Steenstra en Wassenaar trokken vanaf de stuit de touwtjes wat strakker aan en daarna was het er-op-en-er-over. Op 5-3 en 6-6 sloeg Paul Dijkstra de bal buiten.
 

RPF-2-11

In de finale moest worden gekaatst tegen de ‘reuzendoders’. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra hadden dan wel gewonnen van het partuur van Gert-Anne van der Bos, maar winnen van een ander toppartuur bleek niet één maar twee bruggen te ver. Het werd al heel snel duidelijk dat het partuur van Haye Jan Nicolay het niet zou kunnen bolwerken. Op 6-6 dwong Tjisse Steenstra Hessel Postma tot een kwaadslag. Via 6-4, 6-0, 6-4 en 6-0 stond het snel 4-0 voor het partuur van Tjisse Steenstra. Het perk Postma-Scheepstra was niet voldoende opgewassen tegen de opslag van hun opponenten terwijl het perk Hiemstra-Wassenaar bijna geen steken liet vallen.

Een prachtige bovenslag van Hessel Postma op 4-0 en 4-6 leverde zijn partuur een bordje op. Verder kwamen ze niet. Op 5-1 en 6-2 miste Patrick Scheepstra het perk. De winnaars vlogen elkaar in de armen. Een droomscenario werd voor Renze Hiemstra en Hans Wassenaar werkelijkheid. Beide heren stoppen aan het einde van dit seizoen met kaatsen en nemen afscheid met winst op de PC. Het betekent in ieder geval dat de PC volgend jaar minimaal twee andere winnaars gaat krijgen.

Het partuur van Nicolay elimineerde in de eerste omloop het trio van Gert Anne van der Bos. Door een overwinning op Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra sloegen ze zich naar de halve finale. Daarin troffen ze Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma die ook al een favoriet de weg hadden versperd te weten Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar.

Het partuur van Remmelt Bouma leek zijn kruit wat te hebben verschoten. Ze stonden vlot op een 5-2 achterstand. Daarna kwam er nieuw elan al helemaal toen Allard Hoekstra op 5-3 en 6-6 fraai de kaats passeerde. Het werd vijf eersten gelijk en dan is het maar net welke kant de bal letterlijk en figuurlijk op rolt. Uiteindelijk plaatsten Nicolay c.s. zich voor de finale door een prachtige bovenslag van Hessel Postma op 5-5 en 6-4.
Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma werden derde door te winnen van Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en René de Haan en van Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar. In de halve finale werd nipt verloren van de latere premiewinnaars.

De andere derde prijs was voor Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma. ‘Youngsters’ die heel behoorlijk kunnen kaatsen en dat op de PC ook lieten zien. Verdiend in de prijzen na zeges op achtereenvolgens Johan Sipma, Jelle Cnossen en Youri de Groot en Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema. De zege op dat partuur kwam pas met een volle telegraaf waarna Steven Koster een zitbal plaatste. In de halve finale verloren ze met ere van de mannen die in de kransen zouden komen. 

Uitslag: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning); Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Haye Jan Nicolay (Britsum), Hessel Postma (Winsum) en Patrick Scheepstra (Franeker); 3. Remmelt Bouma (Weidum), Allard Hoekstra (Franeker) en Evert Pieter Tolsma (Wommels); Paul Dijkstra, (Bitgum), Steven Koster (Tzum) en Rick Minnesma (Dronryp)
 

3e prijs
3e prijs
3e prijs
3e prijs
2e prijs
2e prijs
1e prijs
1e prijs

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers