contact zoeken wedstrijden

Mooie opsteker voor trio Marten Bergsma

Ze wonnen in Bolsward en zaterdag ook in Sexbierum: Marten Bergsma, Kees van der Schoot en
Hendrik Kootstra. Een mooie opsteker zo vlak voor de PC. In de finale werden Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra verslagen. Het partuur van Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar werd derde
.
 
Tekst Klaas Postma
Foto (archief) Henk Bootsma

Het kaatsen zou sneller moeten. Zaterdag gíng het snel. In Sexbierum werd om 11.00 uur begonnen
en de laatste slag viel ruim voor 16.00 uur. Dat geeft al aan dat de spanning ver te zoeken was. Het is het bekende verhaal: er zijn een aantal parturen die de dienst uitmaken en de rest van het kaatspeloton is niet in staat om de beste parturen serieus te bedreigen. En als één van de minder sterke parturen al eens de kans krijgt op een toppartuur beentje te lichten dan haakt men af.
 
Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra gingen met de krans naar huis maar in de eerste omloop hadden ze er zo maar af kunnen gaan tegen Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra. Het werd de langste partij van de dag. Nicolay en zijn maten kwamen met 5-4 voor te staan maar verzuimden de beslissende klap uit te delen. Het werd vijf eersten gelijk waarna Bergsma c.s. op 5-5 en 6-2 opgelucht konden ademhalen toen Hessel Postma de bal over de zijlijn sloeg.
 
Na de winst in de eerste omloop ging het van een leien dakje. Bergsma sloeg prima op, Van der
Schoot sloeg prima uit en dat deed Kootstra ook. De opslag van Kootstra was ook van een hoog
gehalte. Alle drie goed en uiteindelijk met de zege aan de haal gaan. Alhoewel van een leien dakje… In de tweede omloop werden Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra met 5-1 en 6-2 verslagen. Dan lijkt het een simpele overwinning te zijn geweest maar de eerste zes
eersten werden allemaal op 6-6 beslist. De eerste vier van die eersten gingen allemaal naar het
partuur van Marten Bergsma. Op de vijfde 6-6 plaatste Johannes van der Veen een zitbal maar toen
Jorn Lars van Beem op de zesde achtereenvolgende 6-6 de bal tegen het lichaam kreeg was de partij gespeeld. Op 5-1 en 6-2 sloeg Kees van der Schoot de kaats voorbij. In de halve finale gingen Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar over de knie.
 
Menno van Zwieten sloeg goed op maar Pieter Jan Leijenaar had zowel in het perk als aan de opslag zijn dag niet. Dat werd door Bergsma c.s. goed uitgebuit. De partij was in een mum van tijd gespeeld. Het partuur van Menno van Zwieten moest het doen met 10 punten en de partij kreeg een klassieke eindstand. Op 5-0 en 6-0 sloeg Gabe Jan van Popta de kaats niet voorbij.
 
In de finale moesten de degens worden gekruist met Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Gert Anne van der Bos had in de omlopen ervoor laten zien wat hij al heel lang laat zien: er staan op het moment dat je er als opslager moét staan. Die kant leek het in de finale ook op te gaan. Het partuur van Marten Bergsma kwam op 6-2 maar het werd 6-6 waarna Van der Bos op een niet al te dikke kaats Hendrik Kootstra tot een kwaadslag dwong.
 
De volgende twee bordjes gingen naar Bergsma c.s. waarna Gert Anne van der Bos op 2-1 en 2-6 een zitbal plaatste: 2-2. Daarna ging het van het ene op het andere moment een stuk minder lopen aan de opslag. Van der Bos begon nogal eens te missen en dat deed Zijlstra ook. Via drie maal 6-0 liepen Bergsma en zijn maten naar een 5-2 voorsprong. Tegen de mannen in het oranje zegt dat niet alles want die geven nooit op en zijn er een meester in om ogenschijnlijk onoverbrugbare achterstanden om te buigen. Dat zat er deze keer niet meer in. Het werd 5-2 en 6-4
waarna Gert Anne van der Bos het perk miste.
 
Uitslag Sexbierum: 1. Marten Bergsma (Minnertsga), Kees van der Schoot (Zurich) en Hendrik Kootstra (Minnertsga) (koning); 2. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Menno van Zwieten (Heerenveen), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra).
 
 
Cijfers Sexbierum. Eerste omloop: 1. Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra – 2. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra 5-5 en 6-2; 3. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma -  4. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra 2-5 en 2-6; 5. Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma – 6. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 1-5 en 0-6; 7. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 8. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga 5-0 en 6-6; 9. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 10.  Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra 5-4 en 6-4. Tweede omloop: 1. Marten Bergsma c.s. - 4. Johannes van der Veen c.s. 5-1 en 6-2; 6. Tjisse Steenstra c.s. – 7. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 2-6; 9. Menno van Zwieten c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Menno van Zwieten c.s. – 1. Marten Bergsma c.s. 0-5 en 0-6 7. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 7. Gert-Anne van der Bos c.s. - 1. Marten Bergsma c.s. 2-5 en 4-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers