contact zoeken wedstrijden

Johan Sipma opent de laatste deur naar PC

Het deelnemersveld voor de hoogmis van het kaatsen aanstaande woensdag is compleet. Johan Sipma, Jelle Cnossen en Youri de Groot staan op de lijst van de PC. In de finale van de keats-off werd gewonnen van Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan-Tymen Eisma.

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma

Sipma, Cnossen en De Groot, in díe volgorde want Johan Sipma sloeg voorbest op en Youri de Groot stond in het achterperk. Met name de voorbest van Johan Sipma was de sleutel tot het succes. Voor Auke Boomsma en zijn maten waren de druiven zuur. Ze stonden zeven keer op de hoofdklasse maar mogen de PC alleen vanaf de zijlijn bekijken.
Johan Sipma stond twee partijen prima op te slaan. Hij had daarmee een groot aandeel in de uiteindelijke zege. Het regende buitenslagen, maar Sipma wist zich aan de algehele opslagmalaise te onttrekken. In de finale werden de eerste twee bordjes op 6-6 verkaatst en beide keren zorgde Sipma voor de ontbrekende punten.
Buiten door Auke Boomsma op 6-2 en andermaal een zitbal van Sipma, deze keer op 6-4, betekende een ruime 4-0 voorsprong. Het partuur van Auke Boomsma kwam terug tot 4-2 en toen Tsjerk Elsinga daarna op 6-4 fraai de kaats voorbij sloeg was de spanning helemaal terug. Daarna gooiden Boomsma en zijn maten hun eigen glazen in door te vaak het perk te missen. Dat deden de tegenstanders niet. Het werd 5-3 en 6-0, Boomsma c.s. kwamen nog terug tot 6-6 waarna Jelle Cnossen vanuit het achterperk prachtig boven sloeg.
De latere winnaars hadden in de eerste partij geen kind aan Thom Stellingwerf, Yoram Elzinga en Klaas Pier Folkertsma. Op 5-1 en 6-4 plaatste wie anders dan Johan Sipma een zitbal. Het partuur van Auke Boomsma won in de eerste partij met hangen en wurgen van Gerard de Vries (ingevallen voor Redmer Zaagemans), Jeroen de Boer en Gjalt Sjirk de Groot. Het partuur van Gerard de Vries had absoluut kansen maar miste te veel en te vaak op de momenten dat het er om ging. Op 5-3 en 6-6 kon Jeroen de Boer de kaats niet nemen.
Het is te hopen dat de weergoden de kaatsers en het publiek woensdag gunstiger gezind zijn want de regen bleef maar naar beneden komen. Om de grasmat van het Sjûkelân te sparen werd er gekaatst op de voetbalvelden. De commissie had voor een prachtige entourage gezorgd met een mooie tent, muziek en een catering. En nog belangrijker, ondanks het slechte weer trok de keats-off veel publiek. 
 
Uitslagen keats-off: 1. Thom Stellingwerf, Yoram Elzinga en Klaas Pier Folkertsma – 2. Johan Sipma, Jelle Cnossen en Youri de Groot 1-5 en 4-6; 3. Auke Boomsma, Tsjerk Elsinga en Jan-Tymen Eisma – 4. Gerard de Vries (voor Redmer Zaagemans), Jeroen de Boer en Gjalt Sjirk de Groot 5-3 en 6-6. Finale: 2. Johan Sipma c.s. – 3. Auke Boomsma c.s. 5-3 en 6-6.

Naar de PC:
Johan Sipma. Jelle Cnossen en Youri de Groot.

Keatsoff1

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers