contact zoeken wedstrijden

Wie plaatst zich voor de 170ste PC?

Na het opmaken van de ranking na de gespeelde partijen van vandaag hebben de volgende parturen zich geplaatst voor de 170ste PC.

1. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar
2. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Erwin Zijlstra
3. Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta, Pieter Jan Leijenaar
4. Paul Dijkstra, Steven Koster, Rick Minnesma
5. Marten Bergsma, Kees van der Schoot, Hendrik Kootstra
6. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra, Evert Pieter Tolsma
7. Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde, Riemer Hoekstra
8. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma, Patrick Scheepstra
9. André van Dellen, Pieter Jan Plat, Jurrit Osinga
10. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem, Kevin Jordi Hiemstra
11. Peter van Zuiden, Gerben de Boer, Willem Heeringa
12. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra, René de Haan
13. Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra, Jelmer Miedema
14. Jelle Attema, Gerrit Jan Duiven, Hendrik Bouwhuis
15. Wierd Baarda, Michel van der Veen, Jari Visser

De volgende parturen hebben zich geplaatst voor de Keats-Off van komende donderdag:
16. Redmer Zaagemans, Jeroen de Boer, Gjalt Sjirk de Groot
17. Auke Boomsma, Tjerk Elzinga, Jan-Tymen Eisma
18. Thom Stellingwerf, Yoram Elzinga, Klaas Pier Folkertsma
19. Youri de Groot, Jelle Cnossen, Johan Sipma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers