contact zoeken wedstrijden

Gert-Anne van der Bos boetseert eigen beeld in Dokkum

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma (archief)

Misschien zijn het te grote woorden die niet passen bij een sport als kaatsen. Maar wat Gert-Anne van der Bos in Dokkum zaterdag aan de ‘stuit’ weer vertoonde verdiende de schoonheidsprijs van Dokkum en omstreken. Nee, gelukkig niet die voor de toeschouwers vervelende cijfers van dertien zitballen en vijftien buiten. Nee de kanonnier uit Mantgum hield het aantrekkelijk voor de mensen rondom ‘de touwen’ met slechts vier missers en een zestal treffers in de finale.
 
Gastheer KV Oostergo uit Dokkum was in alle opzichten een attente gastheer op deze ietwat druilerige door-elkaar-lotenpartij voor heren hoofdklassers. Van der Bos had met de kaatsers Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra een bovenmodale perkbezetting aan zijn zijde in een finale met toch een verrassende Patrick van Dellen, Kees van der Schoot en Jurrit Osinga als tegenstanders.
 
Het papier van de loting had de gokkers toch op andere gedachten kunnen brengen. Wat te denken van Marten Bergsma, Gabe-Jan van Popta en Erwin Zijlstra.  Kennelijk rust er geen zegen op Dokkum en omgeving voor Hendrik Jan van der Velde. In Holwert een rugblessure en in Dokkum bij de warming-up door het enkel. Van Popta mocht hem na een eerdere uitschakeling vervangen.
 
Maar op papier maakte ook het partuur van Menno van Zwieten, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar de nodige indruk. Het beproefde perk van KV Exmorra met Leijenaar terug aan het roer. ,,Ik bin nei de fysio west en ha in wike rêst hân’’, zo zei  hij tegen Hijlko Broersma van Omrop Fryslân. Fit dus, fit genoeg dus om het trio Bergsma op 5-5 en 6-0 te verslaan, op die stand sloeg Zijlstra de bal kwaad.
 
Van der Bos kende in die eerste omloop weinig medelijden met zijn maat Taeke Triemstra die het op papier met Tjisse Steenstra en René de Haan ook al moest afleggen tegen de latere winnaars. Van der Bos zette zijn handtekening onder die partij op 3-2 en 6-6 met een onverwerkbare bal. De attente gastheer KV Oostergo gaf als troost toch maar een bos bloemen aan de puntenklassementsleider in wording.
 
De verwachte glorie van een plek in de eindstrijd van het trio Van Zwieten eindigde toch nog verrassend in de halve finale tegen het trio Van Dellen. Met dank aan Kees van der Schoot die na een 4-1 voorsprong het toch wenselijk achtte op 4-2 en 6-6 de ‘vijand’ niet te dicht bij te laten komen. Hij sloeg prachtig en welbeschouwd beslissend boven, 5-2 dus. Op 5-3 en 6-6 richtte Van Zwieten net te ver.
 
Voorzitter Joop Dijkstra vertelde over de plannen om de legendarische Dokkumer kaatser Ids Karel Jousma (1900-1935) te eren met een door Hans Jouta gemaakt beeld straks bij het nieuwe kaatsveld van KV Oostergo. Van der Bos boetseerde alvast de contouren van een eigen beeld in Holwert of Mantgum. Eerst al de verwachte scherprechter van zijn eigen formatiemaat, daarna tussen de buien door onbedreigd naar de finale. En juist in die eindstrijd verdedigde titelhouder Van Dellen met zijn maten met verve zijn enige titel in de hoofdklasse tot nog toe.
 
Een finale die tot twee spellen gelijk in evenwicht was. Kootstra: ,,Miskien wienen wy yn it perk hjoed net ‘gretig’ genôch, wy brochten te min yn it perk, mar ‘Bos’ sloech fansels geweldich op.’’ Kwam natuurlijk bij dat Osinga als tweede opslager een verrassende hoge bal op het repertoire had. Die hoge bal leunde stiekem een beetje op de zijwaartse wind en viel zo vaak net binnen boord. Kootstra: ,,Ast twa stappen dwaan kinst, dan kin ik se wol, mar dizze ballen wienen aardich djip, en út stilstân wurdt it dreech.’’
 
Opmerkelijk was de timing van Hiemstra, twee ballen over de bovenlijn en alle twee ballen beslissend. Op 3-4 en 6-6 de eerste en op 5-4 en 6-2 de tweede en laatste bal boven. Op 23 juli, de dag van de Rengersdag, vandaag dus, wordt Hiemstra 38 jaar en het toeval wil dat Tjisse Steenstra dan 30 jaar wordt. Een jaar geleden wilde Hiemstra duidelijkheid van zijn maten, ,,Ik had toen geen zin in die ‘stellerij’ in de ‘mindere’ parturen.’’ Het werd uiteindelijk nog een jaartje kaatsen met een nieuw kruispunt.  Het gerucht van stoppen rondom Hans Wassenaar.
 
Al jaren vormen Hiemstra en Wassenaar een perk, en het gerucht wil dat ook Wassenaar wil stoppen. Hiemstra: ,,Ik heb Hans een advies gegeven, meer kan ik ook niet doen. Wat dit advies is kan ik nu nog niet zeggen. Maar voor de PC wordt bekend wat Hans gaat doen.’’
 
 
 
 
 
 
Uitslag Dokkum: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Renze Hiemstra (Deinum) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 2. Patrick van Dellen (Berltsum), Kees van der Schoot (Zurich) en Jurrit Osinga (Ingelum). 3. Menno van Zwieten (Heerenveen), Gerben de Boer (Gaast) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra).
 
Cijfers Dokkum. Eerste omloop: 1. Marten Bergsma, Gabe-Jan van Popta (voor Hendrik Jan van der Velde) en Erwin Zijlstra – 2. Menno van Zwieten, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar 5-5 en 0-6; 3. André van Dellen, Gabe-Jan van Popta en Jelmer Miedema – 4. Bauke Triemstra, Thomas Dijkstra en Willem Heeringa 2-5 en 2-6; 5. Johannes van der Veen, Steven Koster en Riemer Hoekstra – 6. Corné Tuinenga, Allard Hoekstra en Hans Wassenaar 5-5 en 6-4; 7. Tjisse Steenstra, Taeke Triemstra en René de Haan – 8. Gert-Anne van der Bos, Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra 2-5 en 4-6; 9. Paul Dijkstra, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma – 10. Patrick van Dellen, Kees van der Schoot en Jurrit Osinga 4-5 en 4-6. Tweede omloop: 2. Menno van Zwieten c.s. - 4. Bauke Triemstra c.s. 5-4 en 6-4; 5. Johannes van der Veen c.s. - 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 en 2-6. 10. Patrick van Dellen c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Patrick van Dellen c.s. - 2. Menno van Zwieten c.s. 5-3 en 6-6. 8. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 8. Gert-Anne van der Bos c.s. - 10. Patrick van Dellen c.s. 5-4 en 6-2.
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers