contact zoeken wedstrijden

Lollum-Waaksens wint 23e Ald-Meierspartij

 
De Ald-Meiers partij in Hitzum is zaterdag gewonnen door het afdelingspartuur van Lollum-Waaksens. De namen van Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans kunnen op het winnaarsbord worden bijgeschreven. Stiens (Marije Bokma, Marije van der Molen en Marsha Broersma) werd tweede. De derde prijzen waren voor Tzum (Marrit Wielenga, Yannah Palma en Gerbrich Koster) en Balk (Maren de Vries, Brecht Renema en Hendrika Stegenga).
 
Tekst: Klaas Postma
Foto album;  Romy Postma klik HIER
 
Hitzum - Het weer liet de kaatssters en de toeschouwers in de steek en dat had uiteraard invloed op de publieke belangstelling. Erg jammer want de organisatie was dik in orde en de dames in de dop lieten over de hele dag gemiddeld genomen heel aardig kaatsen zien. In die zin hadden de thuisblijvers ongelijk. De laatste slag viel pas ruim na 19.00 uur. Dat was laat maar ook dat was niet erg want zowel de halve finales als de finale waren onderhoudend en boeiend.
 
Er waren meerdere kanshebbers op de eindzege. Lollum-Waaksens was één van die kanshebbers. Vorig jaar stond hetzelfde partuur ook al in de finale. Dronryp was toen een paar maten te groot. Zaterdag ging het goud wel naar Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Lollum-Waaksens zat mooi in de lijst. Franeker (5-1) en Arum (5-0) werden probleemloos verslagen. Een staand nummer betekende een plek in de halve finale met Tzum als tegenstander.
 
Tzum was ook een kandidaat voor de eerste prijs. Tzum nam een 3-1 voorsprong waarna het perk van Lisanne Venema en Jeldau Koopmans zich begon te roeren. Lollum-Waaksens trok de stand gelijk en kwam op voorsprong door een kwaadslag van Gerbrich Koster op 3-3 en 6-6. Het volgende bordje was ook voor Lollum-Waaksens dat op 5-3 en 6-6 op twee punten van de finale stond.
 
Toen was er een prachtige zitbal van Yannah Palma: 5-4. Het publiek keek geboeid toe want beide parturen gaven elkaar weinig toe. Uiteindelijk was de winst voor Lollum-Waaksens door een opslagmisser van Yannah Palma op 5-4 en 6-6.
 
Het leek er heel even op dat de finale tussen Lollum-Waaksens en Stiens als de bekende nachtkaars uit zou gaan. Stiens pakte de eerste twee bordjes waarna Jeldau Koopmans op 6-6 de bal tegen de rug van Lisanne Venema sloeg: 3-0 voor Stiens. Het vierde bordje betekende de totale ommekeer in de partij. Jeldau Koopmans sloeg boven waarna Stiens drie opslagmissers liet noteren.
 
Toen begon het perkduo Venema-Koopmans op slag te komen. Drie keer achtereen verdween de bal over de bovenlijn. Op 6-2 sloeg Marije Bokma de bal buiten en Lollum-Waaksens was helemaal terug in de partij. Daarna verloor Stiens de controle. Met name aan de opslag liep het niet meer zoals het moest. Het pleit voor Stiens dat men door af en toe te wisselen aan de opslag probeerde het tij te keren. De
beslissing viel in wezen op 3-3 en 6-6 toen Marije van der Molen de kaats niet voorbij sloeg.
Bij Lollum-Waaksens lukte opeens alles en bij Stiens wilde het totaal niet meer. Het werd 5-3 waarna vier opeenvolgende opslagmissers het goud bij Lollum-Waaksens brachten.
 
Premiewinnaar Stiens moest een partij meer kaatsen om de finale te halen. Stiens won relatief makkelijk van Mantgum 2 en Bolsward. In de derde omloop wachtte Hijum-Finkum met Elske van Straten, Nynke Grijpstra en Rikst Grijpstra. Beide afdelingen waren aan elkaar gewaagd. Dat bleek ook in de score. De parturen bleven lang in elkaars spoor waarna Stiens vanaf 4-4 de winnende versnelling in huis had.
 
In de halve finale moest Stiens het opnemen tegen Balk. Balk leek de partij vlot naar zich toe te trekken door met 4-1 voor te komen. Een mooie klap van Marsha Broersma op 4-1 en 6-6 was het kantelmoment in de partij. Bij Balk leek de energie van het ene op het andere moment totaal weg te zijn en Stiens denderde in één ruk door naar de finale. Balk kwam niet meer op een zes en moest zich op 5-4 en 6-2 gewonnen geven.
 
Balk bereikte de halve finale door te winnen van Menaam, Goënga 2 en Sint Annaparochie waarna werd verloren van Stiens. Tzum won van Easterein 2, Exmorra en Goenga 1 om daarna te verliezen van Lollum-Waaksens.
 
Uitslag Ald-Meiers partij: 1. Lollum-Waaksens (Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans); 2. Stiens (Marije Bokma, Marije van der Molen en Marsha Broersma); 3. Balk (Maren de Vries, Brecht Renenga en Hendrika Stegenga); 3. Tzum (Yannah Palma, Marrit Wielenga en Gerbrich Koster).

Prijswinnaars 23e Ald-Meierspartij
1. Lollum-Waaksens
2. Stiens
3. Tzum
3. Balk

Finale

21. Lollum-Waaksens - 15. Stiens 5-3 6-0

Halve finale

21. Lollum-Waaksens - 2. Tzum 5-4 6-6
8. Balk - 15. Stiens 4-5 2-6
 

3e omloop

26. Goenga 1 - 2. Tzum 4-5 4-6
8. Balk - 9. St. Annaparochie 5-1 6-6
15. Stiens - 17. Hijum-Finkum 5-4 6-2
21. Lollum-Waaksens staand nummer

2e omloop

2. Tzum - 3. Exmorra 5-4 6-0
6. Goenga 2 - 8. Balk 3-5 2-6
9. Sint Annaparochie - 12. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 5-4 6-0
14. Bolsward - 15. Stiens 3-5 0-6
17. Hijum-Finkum - 20. Easterein 1 5-2 6-6
21. Lollum-Waaksens - 23. Arum 5-0 6-4
26. Goenga staand nummer

1e omloop

1. Easterein 2 - 2. Tzum 0-5 0-6
3. Exmorra - 4. Makkum 5-2 6-2
5. Dronryp 2 - 6. Goenga 2 3-5 2-6
7. Menaam - 8. Balk 1-5 4-6
9. Sint Annaparochie - 10. Sexbierum-Pietersbierum 5-0 6-4
11. Witmarsum 2 - 12. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 0-5 2-6
13. Witmarsum 1 - 14. Bolsward 3-5 4-6
15. Stiens - 16. Mantgum 2 5-2 6-4
17. Hijum-Finkum - 18. Mantgum 1 5-0 6-0
19. Dronryp 1 - 20. Easterein 1 2-5 4-6
21. Lollum-Waaksens - 22. Franeker 5-1 6-2
23. Arum - 24. Ried 5-0 6-4
25. Reahus-Turns - 26. Goenga 1 2-5 4-6
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers